Alvorlig feil på helsehus-alarmer

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

En rapport fra Sykehjemsetaten i Oslo avdekker alvorlig feil på pasientalarmer på sykehjem og helsehus. Jusekspert stiller spørsmål om ledere klarer å ta ansvar.

Alvorlig feil på helsehus-alarmer

En rapport fra Sykehjemsetaten i Oslo avdekker alvorlig feil på pasientalarmer på sykehjem og helsehus. Jusekspert stiller spørsmål om ledere klarer å ta ansvar.

ERFARTE PROBLEMENE: Lasse Qvigstad opplevde selv alvorlige problemer på et helsehus i Oslo. Han er skremt av funnene i rapporten.

Publisert 12.03.2023, kl. 14.35

«Pasientvarslesystemet har ikke virket i hele natt, heller ikke på dagen frem til ca. kl. 10.»

«Venninne til en beboer kom bort på kjøkkenet for å informere oss at beboer prøvde å ringe mange ganger og ingen som kom til å sjekke henne på rommet.»

«Beboer ble funnet på gulvet på badet ca. kl. 06.40. Det hadde ikke gått av RoomMate-varsel»

«Beboer ble funnet liggende på gulvet på sitt eget rom den 22.09.2021 ved ca. kl. 08:30 ... Hun var smertepåvirket ... Beboer bruker RoomMate, men det ble ikke registrert fall på telefon den dagen.»

ALARM: Når man trykker på alarmen på armbåndet, skal de ansatte varsles. Det er dette systemet som sviktet ved flere tilfeller.

Eksemplene over er hentet fra en rapport fra Sykehjemsetaten i Oslo desember 2021.

Ansatte ved sykehjem og helsehus i Oslo har hele høsten varslet om alvorlig feil ved pasientvarslingssystemene, som betyr at ansatte ikke har fått beskjed når pasienter har prøvd å ringe fra sin alarmklokke på rommet.

Dette skjedde over ett år før det ble kjent at pasienter opplevde det pårørende mener var grov omsorgssvikt på helsehus i Oslo.

Ved ett tilfelle ved Solfjellshøgda helsehus i oktober 2021 virket ikke alarmene for 142 pasienter i over ti timer.

– Dette er veldig alvorlige lovbrudd overfor en sårbar gruppe som ikke er i stand til å ivareta sine interesser, sier førsteamanuensis i helserett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring.

KRITISK: Førsteamanuensis i helserett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring.

Rapporten tar for seg alvorlige varsler fra flere sykehjem og helsehus fra juli til desember 2021. Det viser flere hendelser som er kategorisert i alvorlighetsgraden høy, og beskriver hendelser hvor pasienter ikke har kommet gjennom til ansatte om at de trenger hjelp.

– Det som er påfallende er at det er så mange varsler fra ansatte uten at det skjer noe. Så da må man stille spørsmål om ledere er i stand til å ta sitt ansvar, sier Befring.

Sykehjemsetaten viser til Solfjellshøgda helsehus, som sier at disse feilene er rettet nå. De beklager det som har skjedd.

– Det er svært uheldig og beklagelig at det skjedde og at det skjedde flere ganger. Det skaper utrygghet. Det er lett å forstå for alle, når man er i en situasjon der man trenger å komme i kontakt med personalet og det tar tid før de kommer, sier Irene Gynnhild Ponton, institusjonssjef ved Solfjellshøgda helsehus i Oslo kommune.

SVARER: Irene Gynnhild Ponton, institusjonssjef ved Solfjellshøgda helsehus i Oslo kommune.

NRK har tidligere omtalt erfaringene som Lasse Qvigstad hadde på et annet helsehus samme høst.

Han synes rapporten er skremmende.

– Det som overrasker meg nå som jeg leser dette, er at dette åpenbart er et stort problem, sier Qvigstad.

På helsehuset han lå på, ble det brukt snoralarm. Han opplevde at alarmen ikke virket.

– Da ble jeg livredd. Min tanke var at jeg ville bli liggende her uten at noen kom, forteller Qvigstad.

– Med så vaklevorent system som dette tydeligvis er, er jeg veldig glad for at jeg ikke sitter med ansvaret, sier Qvigstad.

Mandag er det igjen høring om situasjonen rundt helsehus i Oslo. Da må blant annet byrådsleder Raymond Johansen svare på opposisjonens spørsmål om hvorfor det har oppstått så alvorlige feil ved helsehusene.

MÅ SVARE: Byrådsleder Raymond Johansen møter til høring om helsehusene i Oslo.

30. januar var første høring, men opposisjonen valgte å kalle inn til ny høring fordi de ikke fikk innsyn i dokumenter de hadde bedt om tidsnok.

NRK og Avisa Oslo har i en rekke saker fortalt om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og mangelfull behandling ved helsehuset.

Før høringen varslet flere partier at de vurderte mistillit mot helsebyråd Robert Steen.

Uka etter høringen i januar valgte byrådsleder Raymond Johansen å bytte ut Robert Steen som helsebyråd med Marthe Scharning Lund.

Til dagens høring er også byrådslederen kalt inn på teppet sammen med Scharning Lund.

I helse- og sosialutvalget i forrige uke varslet hun flere endringer ved helsehusene.

Blant annet skal de bli bedre i stand til å ta imot stadig sykere pasienter. Og byrådet vil forsikre seg om at bydelene sender pasientene til riktig sted.

Helsehusene er også styrket med mer enn 20 millioner kroner. Og Oslo kommune har satt i gang både en ekstern og intern gransking.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations