Fastleger ut mot systemet – mener de fleste er redde for å bli tatt

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Tor Kristian Gaard og kollegene hans er livredde for hvilken fastlege som er neste på lista til bli kontrollert. De mener kontrollene kan skremme unge vekk fra yrket.

1. Fastleger ut mot systemet – mener de fleste er redde for å bli tatt

Tor Kristian Gaard og kollegene hans er livredde for hvilken fastlege som er neste på lista til bli kontrollert. De mener kontrollene kan skremme unge vekk fra yrket.

Fastlege Tor Kristian Gaard mener det blir vanskelig å rekruttere unge leger med dagens kontrollregime.

Vi rapporterer fra Karmø

Publisert 26.03.2023, kl. 19.01

– Når en solid lege kan bli avskiltet etter 42 år i yrket, så skaper dette et skrekkregime. Det kunne vært hvem som helst av oss andre, sier fastlege Tor Kristian Gaard fra Karmøy.

Gjennom flere artikler den siste uka har NRK skrevet om Navs kontroller og innsyn i dokumenter.

Fastleger blir kontrollert både av Nav, Helfo og Statsforvalteren.

Fastlege Svein Gisle Apeland fra Haugesund mistet midlertidig retten til å sykemelde sine pasienter etter 42 år. Bakgrunnen for dette var en kontroll hvor det blant annet ble avdekket manglende journalføring.

Apeland selv mener det feil å bruke mye tid på grundig journalføring når han skal sykemelde pasienter han har behandlet i mange år. Spesielt i lys av at Norge står i en fastlegekrise hvor 235.000 pasienter står uten fastlege.

Les også: Fastlege nektes å sykemelde sine 1500 pasienter etter 42 år

Selv har Tor Kristian Gaard drevet legepraksis siden 1989. På lista hans står nærmere 2500 pasienter. Gaard forteller om svært travle dager med fire pasientkonsultasjoner i timen. Han mener det er et stort problem med selve systemet.

– Både jeg og kollegene mine er redde for at det er oss de er ute etter neste gang.

Flere fastleger NRK har snakket med er opprørt over saken mot Apeland.

– Jeg synes det er hårreisende hvordan systemet fungerer. Og hvor forsvarsløs man er når man kommer inn i disse systemene, sier Rune Dramsdahl fra Haugesund.

Fastlege Rune Dramsdahl mener kontrollsystemet er hårreisende.

Også han har jobbet som allmennlege i over 30 år, og vært fastlege siden ordningen startet i 2001.

Nav kontroll har seks årsverk som driver med kontroll av behandlere. I tillegg har de en rådgivende lege som kontrollerer legenes praksis.

Dramsdahl reagerer på at rådgivende leger som Nav hanker inn ikke er allmennleger, men spesialister i andre fag.

– Våre journalnotat vil jo aldri være lange nok for en spesialist i nevrologi eller revmatologi, sier Dramsdahl.

Han mener det er uhørt at fastleger skal miste retten til å sykemelde pasienter for at de skriver for korte notater.

– Skal de begynne å ta oss på det, så kan de ta hele fastlegegruppen og bytte oss ut med byråkrater, sier Dramsdahl.

Les også: Pasient vurderer søksmål mot Nav etter innsynssak

Gaard er enig, og mener dette svekker rekrutteringen.

– Dette skremmer de yngre bort fra å velge å bli fastlege, mener Gaard.

Norsk medisinstudentforening ivaretar rettighetene til medisinstudenter i hele landet.

Leder Erlend Sæther er overrasket over at fastlegene blir kontrollert av så mange instanser.

– Det øker ikke attraktiviteten for fastlegeyrket for fremtidige leger når dagens leger rapporterer om et kontrollregime, sier Sæther.

Leder Erlend Sæther i Norsk medisinstudentforening.

Han sier det er viktig å oppleve tillit i det faglige arbeidet når de har tatt en så lang utdannelse.

– Jeg opplever at unge vegrer seg for å bli fastleger i dag. Og det er nettopp på grunn av arbeidsbelastningen. Leger sier til oss at det er så mye å journalføre at det blir mindre tid til pasientene, sier Sæther.

De siste fire årene har 57 leger mistet retten til å sykemelde pasientene sine. Det er et tall som overrasker Sæther, selv om han er for at arbeidet leger gjør skal kunne etterprøves.

– Det høres veldig mye ut. Jeg regner med at erfarne leger driver på en faglig, forsvarlig måte. Når jeg hører at noen blir avskiltet helt på slutten av karrieren, så virker det spesielt, sier han.

 

Les også: Legar kritiske til ny tilskotsordning for fastlegar: – Feil medisin

Nav kontrollerer mellom 80 og 90 behandlere i året, og skriver i en e-post til NRK at de følger det gjeldende regelverk til enhver tid. I dag er det en spesialist i revmatologi og indremedisin som tar kontrollene for Nav.

Regjeringen har ingen planer om å forandre regelverket. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), i Helse- og omsorgsdepartementet, skriver følgende i en e-post til NRK:

«Dette utgjør rundt 0,2 prosent av legene per år. De øvrige 99,8 prosentene klarer seg fint. Når det gjelder kravene til tilstrekkelig journalføring, ser vi ingen grunn til å endre regelverket.»

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Han er heller ikke enig i at kontrollregimet er for strengt. Regjeringen ser likevel på hvilke oppgaver fastlegene bør avlastes for:

«Det er likevel slik at når legen opptrer som sakkyndig på vegne av fellesskapet når vedkommende sykemelder en pasient, er det et krav om journalføring».

På spørsmål om hvordan regjeringen ser på at flere mener dette skremmer de unge fra å velge å bli fastlege, svarer Bjørkholt følgende:

«De fleste av Norges over 6000 fastleger klarer å sykemelde på korrekt vis, der kontakten med pasienten og vurderingen blir journalført. Det skal ikke være noen grunn til å frykte dette»

Regjeringen har nettopp bevilget 720 millioner kroner til fastlegeordningen. Fra 1. mai skal fastleger få mer betalt per pasient som har store behov.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Høyre tar nå opp saken i spørretimen på Stortinget førstkommende onsdag.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland krever svar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om Navs reaksjonsform overfor fastleger. Etter Stensland sendte inn spørsmålet, er det blitt overført til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Stensland reagerer på at Nav krever innsyn i pasientenes journaler når en lege blir gransket.

– Jeg vil gjerne se nærmere på hvorfor det er sånn og om det i det hele tatt er greit, sier Stensland til NRK.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations