Da Ritha søkte om sykepenger krevde Nav fullt innsyn i sykejournal og private kontoutskrifter

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Gründeren Ritha Johansen mener Nav krever mer informasjon enn de har bruk for. Jusekspert frykter for personvernet.
Lykkelendet.com: "Med NAV-systemet gjøres gründere totalt rettsløse - egen erfaring"!

1. Da Ritha søkte om sykepenger krevde Nav fullt innsyn i sykejournal og private kontoutskrifter

Lykkelendet.com: "Med NAV-systemet gjøres gründere totalt rettsløse - egen erfaring"!

Gründeren Ritha Johansen mener Nav krever mer informasjon enn de har bruk for. Jusekspert frykter for personvernet.

Bedriftseier Ritha Johansen er overrasket over at Nav krever private kontoutskrifter og fullt innsyn i sykejournaler for å kunne gi sykepenger til personer som er tilsatt i eget aksjeselskap.

Vi rapporterer fra Skrova

Publisert 11.04.2023, kl. 12.15

– Jeg føler at de skjuler seg bak ordet «nødvendig» dokumentasjon, og at det er de som bestemmer det, sier Ritha Johansen fra Skrova.

Hun er ansatt i sitt eget aksjeselskap. Da hun ble sykemeldt sendte hun krav om sykepenger til Nav og trodde det skulle være en grei sak.

Men da krevde Nav dokumentasjon på flere ting Johansen reagerer på.

Blant annet ville de ha tilgang til hennes private kontoutskrifter.

Da Johansens sendte disse inn til Nav, valgte hun å sladde deler av utskriften. Deriblant gjaldt dette daglige utgifter, og noen store beløp på bildekk, salg og kjøp av bruktbil.

Dette mente Nav var utilstrekkelig dokumentasjon.

Nav kan ikke vise til en lovhjemmel som sier hvilken type informasjon da har krav på. De har også beklaget lignende krav tidligere.

Samtidig er det Nav selv som bestemmer hva som er nødvendig fra sak til sak.

Avdelingsdirektør i Nav Per Roger Samstad mener det er sånn praksisen bør være.

Avdelingsdirektør i Nav, Per Roger Samstad mener at det var grunnlag for å kreve innsyn i sykejournal og Johansen sine private kontoutskrifter.

Han understreker imidlertid at det ikke er vanlig å be om detaljerte kontoutskrifter.

– I denne saken mener vi likevel, etter en nøye vurdering, at det er grunnlag for å innhente eller be om kontoutskrifter, forklarer Samstad.

Han begrunner dette med at Ritha Johansen er ansatt i eget selskap. Samtidig hadde hun en betydelig økning i lønn kort tid før sykemelding.

Nav ønsker derfor å kontrollere at lønnen samsvarer med det som er rapportert inn til Nav, SSB og Skatteetaten, gjennom den såkalte A-ordningen.

Blant annet for å se at lønn ikke er tilbakeført til selskapet.

– Det er strengere krav til å se på opplysninger når arbeidstaker er ansatt i eget AS eller ansatt hos nærstående. Det er fordi man har større anledning til å påvirke egne arbeids- og lønnsvilkår, forklarer Samstad.

Det mener Johansen er med på å mistenkeliggjøre folk som har startet egne bedrifter.

Her ved Hovedkontoret i Skrova driver Ritha Johansen sitt eget firma, Malebarisk AS, som lager grafisk design.

– Jeg føler at jeg forsøker å svindle til meg sykepenger, sier hun.

– Jeg har dokumentert at jeg har betalt min skatt og arbeidsgiveravgift, som er nettopp grunnlaget for sykepenger. Hva jeg, eller du, gjør med lønn er uvedkommende for Nav.

Nav ba også om innsyn i Ritha Johansens helsejournal.

Jurist og rettshjelper Ina Dølerud mener det er et urimelig krav.

Ina Dølerud har opplevd det samme som Ritha. Hun mener det er for store fullmakter som Nav opererer etter.

Siden 2017 har hun hjulpet mannen i gata med lignende saker gjennom Rettshjelp for brukere av Nav.

Ifølge Dølerud skal det svært mye til for å ha grunnlag til å innhente for eksempel en uredigert helsejournal.

Hun jobber selv i et eget AS og har vært gjennom prosessen med å få sykemelding i sammenheng med operasjon.

Dølerud forklarer at praksisen til Nav i utgangspunktet er ment for å kunne sikre at informasjonen kan kontrolleres. Nav trenger da å vite to ting, ifølge Dølerud:

– Kan det ikke tenkes at det er nødvendig for Nav å ha den friheten til å kunne kontrollere at ting går riktig for seg?

– Nei. Det er så lett at det blir misbrukt, og de får altfor mye overskuddsinformasjon. Tenk deg hvor mye informasjon en kontoutskrift viser. Det går på personvernet løs rett og slett. Særlig med uredigerte journaler fra legen.

Hun mener også at det er spesielt at Nav kan be om den dokumentasjonen som de selv finner nødvendig.

Les også: Mats forstår ikkje breva frå Nav: – Eg er 32 år og må ha hjelp av mamma

– De har lov til veldig mye. De har større fullmakter enn politiet, sier Dølerud.

Ifølge Dølerud må politiet ha hjemmel og kjennelse fra domstol for å få like mye innsyn som det Nav kan kreve.

I saker som angår trygdesvindel er det naturlig at man innhenter mye dokumentasjon, men det er tvilsomt om de kan kreve like mye når de saksbehandler et krav, mener Dølerud.

– Det er altfor vide fullmakter i lovverket som gir Nav lov til å hente inn forferdelig mye informasjon avslutter hun.

I saken til Ritha Johansen fikk Nav helsejournalen hennes før hun rakk å reagere. Etter ei tid kom de fram til at hun hadde rett på sykepenger.

Nå er hovedspørsmålet hvor mye hun har krav på.

Les også: På tre uker brukte firebarnsmor Marlene opp alle omsorgsdagene

Les også: Leieboeren skal ha knekt fingre på naboen - nektet å flytte ut

Ifølge Datatilsynet vil en slik sak typisk handle om hvordan man tolker de aktuelle særlovgivningene.

Jurist i Datatilsynet, Susanne Lie, påpeker at hun ikke kjenner saksgangen i saken, og forklarer at det er Nav selv som må gjøre en vurdering på hva de strengt tatt har behov for.

– Hvis det kun er deler av journal eller deler av kontoutskrift, så er det Navs ansvar å ikke be om mer enn man trenger, sier Lie.

Etter mye frem og tilbake bestemte Nav seg for å halvere sykepengegrunnlaget til Johansen.

Nav begrunner det med at Johansen har arbeidet i sitt eget selskap i ett år da hun ble sykemeldt.

De første månedene arbeidet hun 10 prosent, men gradvis økte inntekten. Noe som førte til at stillingsprosenten også økte.

De siste seks månedene før hun ble sykemeldt jobbet Johansen hundre prosent.

– Hun har hatt varierende innrapporterte inntekter etter at hun startet eget AS, og kun en kort periode med høyere inntekt. Denne perioden er for kort til at Nav kan anse det som en varig endring av inntekt, sier Per Roger Samstad i Nav.

– Basert på dette er vår vurdering at gjennomsnittsinntekten for de 12 siste månedene er mest representativt for hennes inntektstap fremover.

Han understreker at Ritha Johansen kan klage på vedtaket, noe hun har gjort.

Saksbehandlingstiden er på mellom 12 og 15 måneder.

Ritha Johansen har klaget på det skjønnsmessige grunnlaget som Nav har brukt.

I loven står det:

«Når sykepengegrunnlaget skal fastsettes ved skjønn, må bakgrunnen for avviket i inntektene klargjøres. Hvis avviket i inntektene skyldes at tilknytningen til arbeidslivet er endret, skal sykepengegrunnlaget som hovedregel fastsettes til inntekten etter endringen.

Dette gjelder eksempelvis når personen: har skiftet jobb, har endret stillingsandel i samme jobb, har hatt overgang fra midlertidig til fast stilling eller nylig har begynt i arbeidslivet.»

– Når Nav halverer sykepengegrunnlaget til tross for at det har vært en endring i stillingsandel i et halvt år er det ikke i henhold til forskriften, sier hun.

Johansen måtte sende dokumentasjon på uredigerte private utgifter til Nav.

Aksjeselskap Ekspandér faktaboks

Et aksjeselskap, AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Som eier er ikke du ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt.

Aksjekapital kan ikke være mindre enn 30 000 kroner.

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere.

Som eier og ansatt har du krav på 100 prosent sykepenger fra første sykedag. Men NAV dekker ikke sykepengene før dag 17. Det vil si at de første 16 kalenderdagene er det aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger.

Kilde: Altinn

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations