09-2010: Jens Stoltenberg om bedre eldreomsorg og full sykehjemsdekning - Fornøyd ?

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!