Regjeringen foreslår å endre loven slik at den kan rasjonere medisiner som mangler i Norge

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Det mangler rundt 1500 medisintyper i apotekhyllene til enhver tid. Nå vil regjeringen endre legemiddelloven.

Regjeringen foreslår å endre loven slik at den kan rasjonere medisiner som mangler i Norge

Det mangler rundt 1500 medisintyper i apotekhyllene til enhver tid. Nå vil regjeringen endre legemiddelloven.

VIL BREMSE: I dag er det ingen norsk lov som sier at staten kan sette på bremsene og rasjonere medisin det er lite av.

Marianne Ytre-Eide - Journalist

Publisert 21.05.2024, kl. 22.06

Det er vanskelig å få tak i ulike typer medisiner over hele landet. Ifølge Direktoratet for medisinske produkter mangler det akkurat nå ADHD-medisiner, hormonmedisiner til kvinner, antibiotika til barn og slankemedisiner.

Det mangler om lag 1500 ulike typer medisiner hele tiden.

Detsier overlege Ingrid Aas.

Overlege Ingrid Aas sier Norge mangler livsviktige medisiner.

Medisinmangel er et globalt problem, sier hun.

Det er en alvorlig problemstilling at vi har såpass mange meldinger om forsyningsproblemer på legemidler i Norge hele tiden.

I dag er det ingen norsk lov som sier at staten kan sette på bremsene og rasjonere medisin det er lite av.

Siden det stadig oftere er alvorlig legemiddelmangel i Norge, vil regjeringen be Stortinget vedta en ny lov allerede i juni.

Loven skal gi regjeringen mulighet til å rasjonere legemidler det er en kritisk mangel på i Norge, sier helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Truls Vasvik.

I dag har vi ikke noe rettslig grunnlag for det, og det er det vi må få på plass. Og det er viktig å ha også for framtidige kritiske situasjoner.

Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet sier det haster med en ny lov.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier en hjemmel for rasjonering i apotek vil sikre folkehelsen og pasientsikkerheten.

Det er flere årsaker til medisinmangel her i landet og i Europa, sier overlege Aas. Kriger og konflikter i verden gjør det vanskelig å produsere medisiner og frakte dem over landegrensene.

Og det er ingen grunn til å tro at dette blir bedre fremover.

Det er et problem som vi ser som sannsynlig at kommer til å være der også framover.

Når det mangler viktige medisiner, må staten ut og handle andre steder i verden. Det blir dyrt, sier Jostein Soldal som er kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

Jostein Soldal I Apotekforeningen sier Staten kjøper inn rådyre medisiner

Apotekene strekker seg langt for å få tak i rådyre utenlandske pakninger.

Ifølge Soldal koster enkelte pakker med diabetesmedisinen Ozempic, som også brukes mot fedme, mer enn fem ganger så mye som vanlig, fordi de må kjøpe den andre steder i verden. Siden mye av denne medisinen leveres ut på blå resept, er det staten som må ta denne regningen.

Regjeringen er så sikker på at loven om rasjonering blir vedtatt i Stortinget før sommeren at den allerede har varslet at diabetesmedisinen Ozempic, som også brukes mot fedme, skal rasjoneres fra 1. juli. Men da må loven vedtas i Stortinget først.

For pasientene betyr en ny lov at apotekene begrenser hvor mye medisiner som kan tas ut om gangen.

Det sieroverlege hos Direktoratet for medisinske produkter Ingrid Aas.

Hvis det er medisiner det er kritisk lite av på apotekene i Norge, vil den nye loven gjøre at det ikke blir mulig å hente ut mer medisiner enn til fire ukers bruk.

I dag er grensen tre måneder.

Les også Strammar kraftig inn på tilgangen til rådyr og populær «slanke­medisin»

Helse- og omsorgsminister Vestre sier rasjonering i dag har fungert ved hjelp av velvilje hos mange parter. En lovendring er viktig sier han.

Helseministeren sier dagens regelverk ikke gjør det mulig å rasjonere medisiner når det er krise.

Det må etableres et rettslig grunnlag dersom myndighetene i en mangelsituasjon skal pålegge restriksjoner for utlevering av medisiner.

I tillegg til rasjonering, foreslår regjeringen å hindre norske grossister i å selge medisiner det er kritisk mangel på til utenlandske apotek. I dag er det grossister som importerer medisiner billig fra utlandet og selger disse både i Norge og tilbake til utlandet, sier Vasvik.

Regjeringen vil ha mulighet til å hindre denne typen medisineksport.

Det haster å få på plass en ny lov, sier Vassvik.

Mange folk trenger medisiner for både å ha en god livskvalitet og for å overleve. Så det kan jo i ytterste konsekvens være liv eller død.

Stortinget skal diskutere dette lovforslaget i begynnelsen av juni.

LES MER:

Comments

http://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations