Arne Pedersen - (04-2022) Nå har han sendt et 35 sider langt dokument til Oslo statsadvokatembeter.

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!