Stortingsdirektøren går på dagen

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Marianne Andreassen går av som stortingsdirektør med umiddelbar virkning. Det skjer som et resultat av dataangrepet mot Stortinget i august 2020.

Stortingsdirektøren går på dagen

Marianne Andreassen går av som stortingsdirektør med umiddelbar virkning. Det skjer som et resultat av dataangrepet mot Stortinget i august 2020.

Marianne Andreassen trekker seg som stortingsdirektør. For fire år siden valgte hennes forgjenger Ida Børresen å gjøre det samme.

Publisert 28.06.2022, kl. 09.30
Oppdatert 28.06.2022, kl. 10.25

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling, sier Andreassen i en pressemelding.

Beslutningen kommer som følge av et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner som Datatilsynet har ilagt Stortinget. Et varsel om dette ble gitt i januar, men nå har tilsynet fattet et endelig vedtak.

Ifølge Datatilsynet ble det utvist grov uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet på Stortinget i august 2020. Datatilsynet påpekte blant annet at administrasjonen ikke hadde tatt i bruk bruk tofaktorautorisering. Marianne Andreassen erkjenner at sikkerheten ikke var god nok i 2020.

Les også: Stortinget utsatt for et omfattende IT-angrep

– Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør, som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front, uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg.

Andreassen går på dagen, bekrefter stortingspresidenten.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier presidentskapet tar Andreassens beslutning til etterretning.

– Hun har bedt om å bli løst fra sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Dette har presidentskapet innvilget i dag, sier Gharahkhani til NRK.

Saken dreier seg om at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

Stortingets administrasjon, ved Stortingets direktør, besluttet tirsdag å vedta overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner. Direktøren har samtidig sagt opp sin stilling og bedt om å bli fritatt fra arbeidsplikt i oppsigelsesperioden.

Overtredelsesgebyret og kritikken fra Datatilsynet kommer på toppen av en lang rekke uregelmessigheter som er avdekket rundt Stortingets praktisering av regelverket knyttet til pendlerboliger og andre godtgjørelser. Flere stortingsrepresentanter har fått skattekrav fra myndighetene, og enkelte av dem har kritisert administrasjonen for å ha gitt mangelfulle råd.

Les også: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har fått skattekrav

Stortingsdirektøren medgir at det samlede trykket har spilt inn på avgjørelsen om å fratre.

– Jeg har vært motivert til å ta min del av ansvaret og ryddejobben Stortinget står i når det gjelder representantenes ordninger. Men høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre, sier Andreassen.

På et møte i Stortingets presidentskap tirsdag ble assisterende direktør Kyrre Grimstad bedt om å bli fungerende direktør til en ny formelt er innsatt.

– Stortinget er midt i en oppryddingsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør, sier Gharahkhani.

Marianne Andreassen tok over som stortingsdirektør etter Ida Børresen, som i februar 2018 trakk seg etter budsjettsprekken i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.

– Jeg har hatt fire fantastiske år som direktør på Stortinget. Det har vært mange saker å ta tak i. Viktige utviklingsprosesser er iverksatt for å modernisere og effektivisere arbeidet på Stortinget, og for å styrke sikkerheten og beredskapen, sier Andreassen.

Hun medgir samtidig at det har vært mange krevende saker underveis.

– Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste, sier hun.

Les også: E-sjefen: – Trolig statlig aktør bak dataangrep mot Stortinget

Stortinget er i gang med en helhetlig gjennomgang av representantenes godtgjørelser og andre velferdsordninger, for å sikre at de er i tråd med regelverket og har legitimitet i befolkningen. I tillegg jobber administrasjonen med å forbedre sin forvaltning og kontroll.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations