Troy (9) kan ikke gå på skolen fordi kommunen ikke greier å skaffe assistent

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

­Mammaen til Troy er lei av at kommunen ikke greier å gi sønnen et akseptabelt skoletilbud og frykter han vil få skolevegring.
Troy og mamma Monica Tangen bruker mye tid i lag. På skolen skal 9-åringen følges ekstra opp med det faglige.

Troy (9) kan ikke gå på skolen fordi kommunen ikke greier å skaffe assistent

Mammaen til Troy er lei av at kommunen ikke greier å gi sønnen et akseptabelt skoletilbud og frykter han vil få skolevegring.

Troy og mamma Monica Tangen bruker mye tid i lag. På skolen skal 9-åringen følges ekstra opp med det faglige.

Publisert 13.05.2023, kl. 15.18

Troy går i fjerde klasse, men han har aldri opplevd et stabilt skoletilbud, ifølge mor Monica Tangen.

Denne uka har ikke 9-åringen vært på skolen i det hele tatt.

Hvorfor?

Fordi skolen ikke har assistenter som kan hjelpe sønnen gjennom dagen.

Troy har nemlig cerebral parese. Det gjør at han trenger hjelp til hverdagslige gjøremål som klassekameratene hans klarer selv. Derfor har han krav på assistent på skolen.

Grønnåsen skole i Bodø.

Moren har over lengre tid hatt mistanke om at sønnen ikke har fått den hjelpen han har krav på. I 2022 sendte derfor hun en klage til statsforvalteren.

I januar i år ga de kommunen marsjordre om at skolen skal gi Troy opplæring i tråd med tidligere sakkyndige vurderinger av gutten.

Men lite har skjedd, ifølge moren.

Etter at Troys tidligere assistent sluttet i februar, har ikke skolen funnet noen god erstatning.

– Jeg har selv stilt som assistent eller vi har brukt ansatte som vi bruker hjemme hos oss, forteller hun.

Men nå går ikke kabalen opp.

Forrige uke fikk mor beskjed av rektor på epost om at de ikke har noen som kjenner sønnen godt nok til å assistere ham. De beklaget dette.

Ifølge Tangen har sønnen heller ikke fått tilsendt noe opplegg som han kan jobbe med hjemmefra.

– Han har ingen mulighet til å få dra på skolen verken denne uka eller neste. Vi har heller ikke fått noe løsning fra den 22. mai. Jeg må ha et vedtak før jeg har lov til å lage en turnus og ansette flere. Det er det vi håper skal skje.

Senest mandag denne uken forteller mor at hun igjen kledde på to barn på morgenen og fikk begge ut i bilen for å kjøre til skolen.

– Troys tvillingsøster gikk ut av bilen til store protester uten broren sin, forteller hun.

Denne meldingen fikk mor mandag 8. mai:

– Det blir ekstra provoserende å motta enda en fraværsmelding, når han faktisk ikke har et skoletilbud, skriver hun i en e-post til NRK.

Bodø kommune sier til NRK at de har satt av eget personale for å jobbe med gutten i skolen, men at personalet er sykemeldt og de har store vansker med å finne kvalifiserte erstattere. Les hele svaret fra kommunen lenger ned i artikkelen.

NRK har tidligere skrevet om at Troy heller ikke har fått de spesialundervisningstimene han har krav på.

Da kom det fram at Bodø kommune hadde kuttet over 20.000 spesialundervisningstimer de siste fire årene.

Tangen mener skolen ikke klarer å finne egnede assistenter. Derfor har hun søkt om vedtak på at Troy kan ha med seg BPAer som kjenner han godt.

– Det mennesket skal være der for han i alle mulige sårbare situasjoner. Han har krav på å følge seg trygg og ha stabile rammer rundt seg. Vi har legeerklæringer som sier at han er avhengig av det å ha for en stabil hverdag, sier hun.

Problemet er at Bodø kommune ikke vil godkjenne vedtak på dagtid.

– Vi kan ikke fortsette med dette. Man er jo desperat. Hva skal man gjøre?

– Dersom vi ikke vi får hjelp fra noen utenfra, går vi gjennom dette skoleåret slik det er nå. Når han starter i 5. klasse begynner alt på nytt. Sønnen min har ikke de samme rettighetene som andre barn.

Les også: Troy (9) har ikke fått hjelpen han har krav på: – Per i dag kan han ikke alfabetet

– Det er et barn her som faktisk ikke er velkommen på skolen. Skolen har veldig tydelig gitt beskjed om at de ikke har noen løsning til denne gutten. Det burde absolutt ikke gå an.

Det sier Rebekka Holmaas, som er rådgiver i Løvemammaens hjelpetjeneste. Hun legger til at skolen og kommunen oppleves som lite interessert i å ordne opp.

Organisasjonen Løvemammaene har gått fra å være mødre som sto på for egne barn med særskilte behov, til å bli en organisasjon som hjelper andre i samme situasjon.

I en e-post skriver de at de aldri har vært borti en så «ekstrem sak», hvor de har hatt nødt til å ha to saksbehandlere til å jobbe med den.

De har støttet Tangen i saken og har bidratt til å sende klagebrev, både til kommunen, Statsforvalteren og til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

1. mai sendte de klage til Grønnåsen skole hvor de mener at skolen bryter opplæringsloven på to punkter.

– Vi har jo blitt oppgitt over at statsforvalteren ikke har noen myndighet til å hjelpe oss med få skolen på banen for å ordne opp, sier Holmaas.

For selv som Bodø kommune har fått flere pålegg om at de må finne en løsning for Troy, hevder organisasjonen ingenting skjer. Derfor mener de at statsforvalteren må få bedre sanksjonsmuligheter.

– Det er helt tydelig at en beskjed fra statsforvalteren ikke er nok for enkelte kommuner, sier Holmaas.

Hun mener kommuner ikke følger opp vedtak fra statsforvalteren fordi det ikke gir noen konsekvenser.

– Dette er en ressurssterk mamma. Tenk på alle de som sitter der uten en så ressurssterk mamma eller pappa og som blir fullstendig overkjørt.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) sier han har fulgt saken over en tid.

– Det er helt tragisk at man her har et barn som ikke får oppfølging. Både Statsforvalteren og andre har vært inne i dette og har konkludert med at barnet har behov for BPA.

– Jeg kjenner jeg blir rimelig provosert. Kommunen må erkjenne sitt ansvar, det er de som har ansvar både for BPA og for at ungen får opplæring etter opplæringsloven, sier Dagfinn Olsen (Frp)

Dersom skolen ikke har ressurser, er det kommunen som har ansvar for å sørge for at barn får det tilbudet de skal ha, ifølge Olsen.

Videre sier han at BPA-ordningen burde være underlagt staten, slik at ingen opplever at kommunen sier nei.

– Det kan ikke være sånn at en kommune skal sitte og neglisjere en slik ordning og at en unge som egentlig kunne lært noe på skolen sitter igjen som den store taperen, fordi kommunen ikke følger opp ansvaret den skal.

Han sier at kommunenes respekt for Statsforvalteren er for dårlig.

– Kommunen gir jo blankt blaffen i forvaltningsnivåer og instanser over dem selv. Jeg fatter ikke at det går an.

NRK har sendt flere spørsmål til Bodø kommune vedrørende saken, blant annet på hvilken måte kommunen har fulgt opp vedtaket fra Statsforvalteren fra tidligere i år.

Bodø kommune har også mottatt en erklæring signert av mor, som fritar dem for taushetsplikten vedrørende sønnen.

I et vedtak fra januar i år pålegger Statsforvalteren kommunen å sørge for at Troy fikk den ekstra undervisninga og hjelpa han etter loven skal ha. Dette innebærer 10 timer per uke med spesialpedagog, 2 timer per uke med fagarbeider i basseng eller kroppsøving, og 13 timer per uke for oppfølging og hjelp i øvrige fag og aktiviteter.

Bodø kommune svarer i en e-post til NRK at de kan bekrefte at eleven ikke har vært på skolen fordi assistenten er sykemeldt. De sier at de ikke kan gå inn på enkeltspørsmål.

– Vi har tidligere tilbudt mor en annen assistent i transport fra og til skolen, men dette er avslått fordi gutten ikke kjenner assistenten godt nok, ifølge mor, sier barnehage- og skolesjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk.

Han sier til NRK at de jobber hardt med å finne løsninger.

– Det er satt av eget personale for å jobbe med gutten i skolen, men personalet har blitt sykemeldt, og det er svært krevende å finne kvalifiserte erstattere. Vi har avtalt flere samtaler, og ønsker å løse dette gjennom dialog med mor, og ikke i media.

Saken om Troy ble TV-sak i februar etter at kommunen fikk beskjed av Statsforvalteren om å snu:

Mor til Troy mistenkte at sønnen ikke fikk den undervisningen han har krav på – og etterlyste en oversikt over hvordan han ble fulgt opp. Det fikk hun ikke, men i februar sa Statsforvalteren i Nordland at skolen må få på plass spesialundervisningen umiddelbart.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations