Leger slår alarm: Tror viktige meldinger til fastleger ikke har kommet frem

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Legeforeningen sier de lenge har vært kritisk til bruken av Altinn som meldingstjeneste. – Det er brudd på taushetsplikten satt i system, sier advokat i foreningen.

Leger slår alarm: Tror viktige meldinger til fastleger ikke har kommet frem

Legeforeningen sier de lenge har vært kritisk til bruken av Altinn som meldingstjeneste. – Det er brudd på taushetsplikten satt i system, sier advokat i foreningen.

  • Legeforeningen slår alarm om bruken av Altinn til å sende viktige meldinger og sier det er stor sannsynlighet for at viktige meldinger kommer på avveie eller at feil person får se dem.
  • Juridisk direktør i Legeforeningen, Lars Duvaland, sier det har vært for dårlig informasjon, veiledning og konsekvensvurdering før Altinn har blitt brukt på denne måten.
  • Bekymringen er delt av flere leger. Kommuneoverlege i Stavanger mener systemet er uoversiktlig, og det haster med å få en ny digital løsning på plass.
  • Kommunesektorens organisasjon (KS) medgir at dagens løsninger ikke er gode nok, og det vil bli nye diskusjoner i august.

Vis mer

Tidligere i juli kom nyheten om at bekymringsmeldinger fra politiet ikke hadde nådd barnevernet i flere kommuner.

Meldingene var sendt i internettportalen Altinn, og avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet Andreas Rafaelsen sa til NTB at politiet hadde brukt tjenesten på feil måte.

Meldingssvikten overrasket ikke Legeforeningen.

De har i flere år vært sterkt kritisk til bruken av Altinn som meldingstjeneste mellom kommunale instanser som barnevernstjenesten, og fastleger.

Advokat og juridisk direktør i Legeforeningen, Lars Duvaland, mener det er høy risiko for at viktig informasjon kommer på avveie når man bruker Altinn.

– Vi har også sett flere eksempler på at feil person har fått tilgang på sensitive helseopplysninger. Når man sender slik informasjon til legekontoret via Altinn, så får flere på legekontoret, inkludert administrativt personell, tilgang til den. Meldingene må deretter sorteres av noen for at riktig fastlege skal få den. Det er brudd på taushetsplikten satt i system, sier Duvaland.

Han beskriver situasjonen som alvorlig.

– Vår opplevelse er at det har vært for dårlig informasjon, veiledning og konsekvensvurdering før man har tatt i bruk Altinn på denne måten.

Se lenger ned i saken for svaret fra kommunesektorens organisasjon og Digitaliseringsdirektoratet.

Legeforeningen sier de har blitt informert av fastleger i landet om at de mottar meldinger i Altinn fra disse instansene:

Ivar Halvorsen, fastlege og kommuneoverlege i Stavanger, er en av dem som er bekymret. Han kaller meldingssystemet uoversiktlig

– Dette har vært en plage for oss fastleger. Mange er rystet over at man får såpass viktig informasjon på en slik uoversiktlig måte. Det er stor frustrasjon rundt dette, sier Halvorsen, som også er leder av Legeforeningens IT-utvalgIT-utvalgUtvalget jobber blant annet med å fremme bruk av IT-støtte i klinisk virksomhet..

– Tror du fastleger har fått viktige meldinger her som ikke har blitt oppdaget?

– Det er høyst sannsynlig, ja.

Han mener derfor at det haster å få på plass en ny digital løsning.

– Til vi har fått en brukbar teknisk løsning, må vi faktisk sende informasjon fysisk via brev i posten. Det er det eneste forsvarlige overfor pasientene. Så får vi håpe at vi får en teknisk løsning så snart som mulig, sier han.

Taushetsplikt er nedfelt i Helsepersonelloven.

Kilde: Helsenorge.no og Helsedirektoratet.no

Eirik Arnesen er seksjonssjef og lege i Legeforeningen.

Han mener bruken av Altinn har vært et problem for leger siden 2018, og sier legeforeningen har vært i flere møter med Digitaliseringsdirektoratet om bekymringene de har.

– Digitaliseringsdirektoratet har tidligere gitt uttrykk for at de mener Altinn er godt nok. Vi har sagt at det ikke er det, sier Arnesen.

– Altinn ligger på utsiden av de verktøyene vi skal bruke. Vi bruker Norsk HelsenettNorsk HelsenettIKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektoren. Statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet., som er den vanlige digitale postkassen i pasientjournalen. Det er veldig upraktisk at vi ikke får all kommunikasjon inn hit, sier han.

Leo Sande Gasnier, produkteier for meldings- og formidlingstjenesten i Altinn svarer på kritikken i en e-post til VG:

– Bruk av Altinn forutsetter at tjenesteeier har god kontroll på hvordan man setter opp tjenesten. Det har både Altinn og Digdir tydelige anbefalinger for hvordan det gjøres.

Han sier Digdir har forståelse for at legene ønsker posten sin ett sted.

– Vi jobber sammen med både KS og Helsenett for å gjøre det mulig. Utfordringen med adressering av digital post avgrenset til enkeltpersoner i virksomheter (utover fødselsnummer og organisasjonsnummer) er anerkjent av Digdir og er et sentralt tema i vårt utviklings- og strategiarbeid.

Siden 2018 har kommuner brukt kommunesektorens organisasjon (KS) sin «SvarUT» -tjeneste for å sende meldinger til fastleger i Altinn.

Tristan Rolstad, fagsjef for digitalisering i KS, svarer i en mail til VG at de er kjent med saken.

– Blant annet med bakgrunn i de problemstillingene legeforeningen har tatt opp, tok SvarUt i desember 2022 i bruk en ny tjeneste i Altinn som kan brukes når det skal sendes taushetsbelagt informasjon.

Han sier KS sammen med Digitaliseringsdirektoratet, politiet og BufdirBufdirBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet til høsten skal se på løsninger for å sende digitale meldinger.

– De ulike hendelsene som har kommet opp omkring bruk av Altinn viser etter KS’ vurdering at dagens løsninger i sum ikke gode nok.

– I dette arbeidet er det også naturlig å invitere inn helsetjenesten til dialog, sier Rolstad.

Kilde: Store norsk leksikon

LES MER PÅ VG.NO :

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations