Krever at regjeringen griper inn mot Helse Sør-Østs planer om pasientdata i amerikansk sky

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Fagforbundet og SV vil at regjeringen etablerer en nasjonal og sikker skytjeneste.

Krever at regjeringen griper inn mot Helse Sør-Østs planer om pasientdata i amerikansk sky

Fagforbundet og SV vil at regjeringen etablerer en nasjonal og sikker skytjeneste.

PASIENTDATA SKY: Helse Sør-Øst vil i løpet av få uker legge pasientdata ut på en amerikanskeid sky. Ullevål sykehus og en rekke andre sykehus får dette systemet i løpet av våren og sommeren.

Publisert 23.03.2023, kl. 12.07

– Det virker som om Helse Sør-Øst ikke har lært av historien og sine tidlige feil, og at det igjen ikke er gjort riktige risikovurderinger, sier Marian Hussein, nestleder i SV og helsepolitisk talsperson for partiet på Stortinget.

Helse Sør-Øst hadde for få år siden en stor IKT-skandale der både direktører og et helt styre måtte gå av og helseforetaket måtte betale store summer i overtredelsesgebyr.

NRK fortalte tidligere denne uken at Helse Sør-Øst i løpet av kort tid går ut på en amerikanskeid sky med pasientdata. Systemet skal blant annet gjøre innsjekking av pasienter på sykehusene enklere og mer effektivt. Problemet er at skyløsningen i utgangspunktet ikke er lovlig.

– I dag er ikke USA ansett som et trygt land å sende personopplysninger til, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.

Datatilsynet har derfor bedt Helse Sør-Øst om innføre flere tiltak for å beskytte dataene slik at de ikke kan bli overført til andre land.

OFFENTLIG SKY: Marian Hussein, nestleder i SV vil at regjeringen skal etablere en norsk statseid skytjeneste for helsedata. Det samme ønsker Fagforbundet-

– Det er riktig å ikke forhaste seg nok en gang, på den måten blottlegger de helsedata til nordmenn nok en gang. Det er vi bekymret for, sier Hussein.

SV mener at regjeringen må gripe inn og at helseminister Ingvild Kjerkol må be Helse Sør- Øst om å gjøre grundige risikovurderingene og utrede alternativer til å legge pasientdata på en amerikanskeid skytjeneste.

– Helse Sør-Øst bør stoppe opp, sier Hussein.

Datatilsynet mener også Helse Sør-Øst bør vente med å gå på sky med pasientdata inntil EU og USA er enige om en avtale som gjør at persondata ikke kan utleveres. Det kan ta tid før partene er enige.

Helse Sør-Øst skal bruke den amerikanskeide skyen til å lagre pasientdata allerede om få uker.

Les også: Helse Sør-Øst: Innrømmer at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang til sensitive pasientdata

Også landets største fagforening, Fagforbundet, reagerer sterkt på planene om å bruke en amerikanskeid sky til å lagre norske pasientopplysninger. Forbundet organiserer over 100.000 helseansatte.

– Vi er veldig bekymret og ser veldig alvorlig på dette at Helse Sør-Øst undervurderer IT-sikkerheten til sine pasienter. Det er oppsiktsvekkende at det regionale helseforetaket nok en gang er villig til å risikere datasikkerheten til sine pasienter, særlig siden man har IT-skandalen deres friskt i minne, sier nestleder Odd Halgeir Larsen.

SIKKER: Administrerende direktør Terje Rootwelt er sikker på at skyløsningen både er sikker og lovlig.

Helse Sør – Øst mener at de har lært av sine tidligere feilvurderinger.

– Vi tar IT-sikkerheten på alvor. Løsningen vi nå har valgt er både lovlig og sikker, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse – og omsorgsdepartementet svarer for statsråd Ingvild Kjerkol, som er på reise. Bekeng er uenig i at Kjerkol ikke har gjort nok i saken, og viser til at helseministeren har bedt Helse Sør-Øst om en redegjørelse.

– Det er viktig for meg å understreke at helsetjenesten generelt har stor datasikkerhet, og vi anbefaler at helsetjenesten har jevnlig kontakt med Datatilsynet når de implementerer nye modeller, noe de også har hatt i denne saken, sier Bekeng.

Både SV og Fagforbundet vil at regjeringen skal stå ved sine løfter i Hurdalsplattformen og å satse på en nasjonal skytjeneste,

– Nå må regjeringen etablere en nasjonal og sikker skytjeneste, som eies og drives i nasjonal og offentlig regi er den beste måten å ivareta sensitive data, sier Larsen i Fagforbundet.

MÅ PÅ BANEN: Både Fagforbundet og SV mener at helseminister Ingvild Kjerkol må gripe inn og be om alternative løsninger til Helse Sør-Østs sine planer om sky

– Vi mener helsedata bør alltid lagres nasjonalt for å ha nasjonal kontroll over dem. Det er slike data vi bør lage datasentre for og ikke for masselagring av for eksempel TikTok-data. Regjeringen må stoppe disse datalagrene for TikTok og se på mulighetene til å bruke datasentrene til å lagre helsedata i Norge og av det offentlige, sier Marian Hussein i SV.

– TikTok inn og helsedata ut, sier hun.

Helse Sør-Øst mener at det er lite realistisk med en norsk skyløsning med det første.

– Det hadde vært fint om det hadde vært mulig å få på plass raskt en nasjonal sky som hadde de samme evnene som de nasjonale skytjenestene, men jeg tror dessverre at det kan ta litt tid, sier Rootwelt.

– Justisdepartementet har bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å se på muligheten for en nasjonal skytjeneste, og det er et arbeid som nå er under kvalitetssikring, sier statssekretær Bekeng i helse - og omsorgsdepartementet.

Helselogistikk på sky Ekspandér faktaboks

Helse Sør- Øst begynner utrullingen av skytjenesten i løpet av våren.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations