Krefterstatning: Jannike fikk staten til å snu

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Staten mente Jannike Hegdal Nilssen ville dø innen to år og ga henne mindre erstatning. Nå er saken vurdert på nytt.

Krefterstatning: Jannike fikk staten til å snu

Staten mente Jannike Hegdal Nilssen ville dø innen to år og ga henne mindre erstatning. Nå er saken vurdert på nytt.

Kreftsyke Jannike Hegdal Nilssen har kjempet for riktig erstatning i over et år

Publisert 22.01.2023, kl. 22.07

Jannike er en av flere som hvert år får beskjed fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om at de skal dø innen to år.

Det betyr også mindre penger gjennom terminutbetaling, ikke en engangssum som Jannike først fikk beskjed om.

– Det har vært en lang og tung prosess, sier Jannike

NRK møter henne og familien på en lekeplass nær hjemmet i Oslo. Datteren er fire år.

Protesen forteller om feilen som ble gjort: Jannike måtte amputere beinet fordi kreften ble oppdaget for sent. NPE sa hun skulle få en stor engangssum, men snudde i oktober.

Beinet måtte amputeres etter at kreften ble oppdaget for sent

Etter en klage har NPE snudd nok en gang. 11 måneder etter første vurdering mener NPE igjen at Jannike lever mer enn to år – og gir henne engangssummen på flere millioner.

– Jeg er bare glad og letta, men også opptatt av at dette gjelder flere, sier Jannike.

Før jul fortalte NRK om kvinnen som har uhelbredelig beinkreft. Kreften ble ikke oppdaget tidlig nok av legene, Jannike fikk erstatning.

– Det snudde da NPE engasjerte en ny lege jeg aldri har møtt, sier hun

Den nye sakkyndige legen vurderte at hun hadde under to år igjen å leve, uten å snakke med Jannikes behandlere. Dermed ble Jannike satt på en såkalt terminutbetaling. Jannike og hennes advokat mener det ga en sjettedel av opprinnelig beløp.

– Det har vært en lang prosess med å innhente uttalelser og dokumentasjon fra både leger og statistikere etter dette, sier hun.

Jannike klaget på vedtaket. Hun ba sin behandlende lege på Radiumhospitalet om vurdering. Han skrev:

«Vi mener et estimat av forventet levetid er beheftet med betydelig usikkerhet og at det er vanskelig, om ikke umulig, å konkludere (….)

NPEs sakkyndige fikk også denne vurderingen, i desember skriver han:

«Jeg må ta selvkritikk i at jeg ikke har poengtert nettopp denne usikkerheten mer tydelig i min vurdering.»

Sakkyndige legger også vekt på at behandling har stabilisert Jannike. Han skriver at antatt levetid er 24 måneder, altså ikke under to år som er den grensen NPE har satt for full utbetaling. Han skriver også at jobbens hans er minst like vanskelig som en behandlende lege:

«Det vil således for en sakkyndig som ikke kjenner pasienten og kun har journalopplysninger tilgjengelig være minst like vanskelig og forbundet med stor grad av usikkerhet»

– Jeg synes denne vurderingen spenner bein for hele praksisen NPE har for å vurdere gjenværende levetid. Jeg tenker også på at det fortsatt er mange andre som får den uretten mot seg – at de får terminvis utbetaling og beskjed om at de lever mindre enn to, år, sier Jannike.

Jannike Hegdal Nilssen med ektemannen og datteren på fire år

Dermed har NPE igjen konkludert med full engangsutbetaling på flere millioner kroner – nesten et år etter at de gjorde det første gang

– Er ikke dette en nesten umenneskelig behandling?

– Jeg har stor forståelse for Jannikes reaksjon, men vi må gjøre disse vurderingene ut fra hvordan loven og reglene er. Jeg skjønner at hver dag som går er en belastning, det er alltid uheldig, men i dette tilfellet har dette også gjort at vi fikk mer innsikt og gjorde en ny vurdering, sier fungerende direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Anne-Mette Gulaker.

Anne-Mette Gulaker er fungerende direktør ved Norsk pasientskadeerstatning

Eivind Rosseland Stokke i advokatfirmaet Ness Lundin er Jannikes advokat. Han er glad for løsningen, men sier NPEs praksis gjelder flere.

– Det er flott og gledelig med Jannike, men dette er en toårsregel som er problematisk. Flere personer får hvert år beskjed fra NPE om at de skal leve under to år og får mindre utbetalt. Det er ikke grunnlag i loven for dette, sier Rosseland Stokke.

NPE anslår at de bruker regelen på rundt 10 personer hvert år

Rosseland Stokke mener problemet ligger i NPEs praksis siden to år ikke er nevnt i Skadeserstatningsloven

– Det er en regel og en praksis de bruker selv. Dette er det ikke grunnlag for i lovteksten, sier han

Han mener både loven og NPEs praksis bør endres. Flere stortingspolitikere sa de var villige til å se på loven etter at NRK fortalte om Jannike første gang.

– Jannikes sak er god anledning til å gjennomgå NPEs praktisering. Lovgiver må også se nærmere på teksten de har vedtatt, sier advokaten

NPE sier at loven forplikter dem til å se på en pasients levetid når de skal vurdere erstatning. Men den fungerende direktøren bekrefter at praksisen med to år er noe etaten selv har valgt å operere med.

– Det er en måte å få en praktisk gjennomføring av disse vurderingene på siden sannsynlig levetid er nevnt i loven

– Så hvis politikerne hadde gjort om dette med levetid i loven, så kunne du endret denne praksisen?

– Ja, sier Anne-Mette Gulaker.

Jannike Hegdal Nilssen er svekket av den uhelbredelige beinkreften, men har blitt mer stabil av medisinen pazopanib. En skanning før jul viste ikke ytterlige kreftspredning.

– Hvordan er det å få svart på hvitt at du kan leve mer enn to år?

– Ah, jeg føler meg letta og at jeg kan gå videre, nå skal jeg konsentrere meg om helsa og prøve å bli bedre. Pengene gir rom til eventuelt å søke andre behandlinger også, sier hun.

Jannike håper politikerne ser på lovverket etter det hun har opplevd

LES HER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations