Kommentar: Nok må være nok

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange fler! Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

KARMØY (VG) Hvor lenge skal rettsstaten la en åpenbart uskyldig mann leve med uriktige drapsanklager mot seg?

Kommentar: Nok må være nok

KARMØY (VG) Hvor lenge skal rettsstaten la en åpenbart uskyldig mann leve med uriktige drapsanklager mot seg?

Snart et år etter at enmann i 50-årene ble arrestert, utpekt som mannen bak drapet på Birgitte Tengs, sitter mannen fortsatt varetektsfengslet på en celle i Stavanger fengsel. En rettssak er allerede berammet. Dersom riksadvokaten tar ut tiltale, stilles mannen for retten – anklaget for å være han som på bestialsk vis drepte Birgitte Tengs (17).

Samtidig sitter en annen mann, Karmøy-jentas to år eldre fetter, i en by i Spania. Han hverken bor eller jobber i utlandet fordi han har så veldig lyst. Årsaken er at han – i mer enn 25 år – er holdt ansvarlig for kusinens død gjennom en omstridt, men like fullt gyldig, dom.

Til tross for at han ble frikjent av juryen i lagmannsretten, ble han likevel holdt ansvarlig for drapet. Det skjedde fordi lagmannsretten ved å avsi en sivilrettslig dom fastslo at han sannsynligvis var gjerningsmannen. Slik har situasjonen vært siden dommen ble avsagt i 1998. Og slik er det altså fortsatt – selv om politi, påtalemyndighet og rettsvesenet mener mye taler for at mannen i 50-årene begikk drapene.

Hvordan kan rettsstaten holde to menn ansvarlige for en ugjerning den samme rettsstaten mener bare en av dem kan ha begått? Hvordan kan krenkelsene fortsette?

Svarene finnes selvsagt i jusen. Det mangler ikke på jurister som kan ile til for å forklare hvorfor den absurde situasjonen har oppstått i Tengs-saken. Den handler om en foreldelsesfrist på ti år i tvisteloven som er overskredet. Uretten i denne saken, dommen mot fetteren, må det uansett ordnes opp i - og loven må endres.

For jus er først og fremst ikke skapt for jurister. Tvert om – den er til for helt vanlige mennesker. Og den skal forstås av folk flest, blant annet derav begrepet «den allmenne rettsoppfatning». Helt enkelt betyr det at du og jeg skal forstå hvordan rettsstaten virker og på den måten ha tillit til beslutningene som treffes.

Akkurat det virker umulig i Tengs-saken. Til tross for at politi og påtalemyndighet har utpekt det de mener er gjerningsmannen, og at rettsvesenet har slått fast at bevisene mot ham er særlig sterke, holdes altså fetteren fortsatt økonomisk ansvarlig for drapet myndighetene mener mannen i 50-årene har begått.

Forstå det den som kan.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations