Fylkeslegen: Trondheim kommune brøt loven da Alf Ingar (67) døde på sykehjem

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

­Alf Ingar Selven døde etter tre uker på sykehjem. Nå har Statsforvalteren konkludert med brudd på forsvarlige helsetjenester.
GIKK NED I VEKT: Alf Ingar Selven døde i mars. Hans pårørende mener han sultet i hjel. Det er knapt tre uker mellom at disse to bildene ble tatt.

Fylkeslegen: Trondheim kommune brøt loven da Alf Ingar (67) døde på sykehjem

Alf Ingar Selven døde etter tre uker på sykehjem. Nå har Statsforvalteren konkludert med brudd på forsvarlige helsetjenester.

GIKK NED I VEKT: Alf Ingar Selven døde i mars. Hans pårørende mener han sultet i hjel. Det er knapt tre uker mellom at disse to bildene ble tatt.

Publisert 15.12.2022, kl. 10.17
Oppdatert 15.12.2022, kl. 10.25

Alf Ingar Selven flyttet fra det kommunale bofellesskapet Sagmyra til det kommunale sykehjemmet Klæbu helse- og velferdssenter i mars i år for å få et bedre liv.

I stedet endte han med å sulte og tørste i hjel, mener søsknene hans. NRK fortalte historien om Alf Ingar og Klæbu helse- og velferdssenter i sommer.

Statsforvalteren i Trøndelag opprettet tilsyn med Trondheim kommune. Nå har de konkludert:

– Trondheim kommune har brutt krav til forsvarlighet og også krav til journalføring, sier fylkeslege Jan Vaage til NRK torsdag morgen.

Les også: Kurt og Laila fikk sjokk da broren Alf Ingar brått lå for døden – mener han sultet og tørstet i hjel

Loven krever at pasienter skal få forsvarlig helsehjelp. I Alf Ingar-saken mener Statsforvalteren å ha avdekt store mangler i pleie, stell og journalføring. Vaage sier saken er alvorlig.

– Vi har en person som flytter fra et omsorgsnivå i Trondheim til et annet, fordi han har fått større behov. Så oppleves det at han får mindre pleie og omsorg på et høyere nivå enn det han fikk i bo- og aktivitetsboligen. Det endte med at denne klienten døde etter tre uker på sykeheim.

NRK har torsdag morgen vært i kontakt med helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Wenche Dehli. Hun har foreløpig ikke hatt anledning til å stille til intervju.

Enhetsleder ved Klæbu helse- og velferdssenter, Rita Løvli Yri, ønsker ikke å kommentere saken nå. Hun trenger mer tid til å sette seg inn i avgjørelsen fra Statsforvalteren, sier hun til NRK.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage.

Statsforvalteren kan ikke si at det er en direkte sammenheng mellom dødsfallet og pleien Selven fikk.

– Men det vi ser, er at man ikke greide å ivareta den kompetansen som var bo- og aktivitetsboligennår pasienten kom til helse- og velferdssenteret, sier Vaage.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg regnet med at de kom til denne konklusjonen. Jeg står fortsatt for at Alf Ingar sultet i hjel og at han var dehydrert.

Det sier Kurt Selven, storebroren til Alf Ingar. Han bebreider seg selv fortsatt mye.

– Jeg hadde aldri i verden gått med på å sende Alf Ingar til sykehjemmet hvis jeg hadde visst alt dette. Jeg håper Trondheim kommune lærer av denne saken, sier Selven.

Målet hans med å klage til Statsforvalteren og å stille opp i media, var å bidra til at ingen pleietrengende i fremtiden opplever det samme som hans bror.

Kurt Selven har vært i møte med kommunen for å komme med forslag til hvordan slikt ikke skal skje. Han er svært opptatt av at bemanningen må bli bedre – og at riktige vurderinger må gjøres før en pasient flyttes til et sykehjem.

I tilsynsrapporten påpekes at ansatte ved bo- og aktivitetstilbudet strakte seg langt for å overføre nødvendig kunnskap om pasientens sykdommer, utfordringer og tilstand, men at sykehjemmet ikke hadde noe system for å ta imot denne kunnskapen.

Statsforvalteren mener det viste seg at Selven ikke fikk i seg nok næring, og at han hadde en betydelig redusert helsetilstand etter flyttingen. Selv om han i løpet av relativt kort tid bar preg av å bli stadig sykere og gikk ned i vekt, gjorde ikke sykehjemmet grundige nok undersøkelser for å finne ut hvorfor, ifølge Statsforvalteren.

De trekker frem at kommunen sviktet, ikke fulgte egne rutiner ved flere anledninger og at tilsynslegen ved sykehjemmet ikke foretok grundige nok undersøkelser.

Noe av det Trondheim kommune får kritikk for, er altså mangelfull journalføring. Statsforvalteren mener journalføringen har vært såpass dårlig, at de har slitt med å ettergå de faktiske forholdene.

– Når pasienten blir så mye dårligere på kort tid, skal kommunen ha system for å sette inn tiltak, sier Vaage.

Nå er Trondheim kommune bedt om å gi Statsforvalteren flere konkrete svar:

– Vi er opptatt av at kommunen må bruke denne situasjonen til læring, slik at noe lignende ikke kan skje igjen, sier fylkeslegen til NRK.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations