ABC-klinikken i Oslo legges ned: – Folk er fryktelig lei seg

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Fra begynnelsen av mars legges ABC-tilbudet ned permanent.
– Folk er fryktelig lei seg. Dette er livsverket til veldig mange av jordmødrene som har jobbet på ABC i 25 år.
Nedleggelsen forklares med økonomiske hensyn.

ABC-klinikken i Oslo legges ned: – Folk er fryktelig lei seg

Fra begynnelsen av mars legges ABC-tilbudet ned permanent.

ABC-klinikken er en fødeavdeling ved Ullevål sykehus i Oslo.

Publisert 24.01.2023, kl. 11.01
Oppdatert 24.01.2023, kl. 13.31

4. mars i år blir siste driftsdag for ABC-enheten ved Ullevål sykehus.

ABC-enheten er en av de mest kjente i landet for naturlige fødsler.

Tillitsvalgte og ansatte fikk beskjed tirsdag morgen.

Nedleggelsen forklares med økonomiske hensyn.

– Dette til tross for at det ikke er gjort noen økonomisk analyse som viser gevinsten eller konsekvensen av nedleggelsen, sier ABC-tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn.

Flere ansatte gråt da de fikk beskjeden.

– Folk er fryktelig lei seg. Dette er livsverket til veldig mange av jordmødrene som har jobbet på ABC i 25 år.

Sykepleierforbundets hovedtillitsvalgte ved kvinneklinikken, Anne Hauan Helle, er opprørt.

– Dette er helt tragisk for alle som har fått fødeplass på ABC, og de som har søkt seg dit. Og det er en katastrofe for jordmorfaget, sier hun.

Oslo universitetssyhehus (OUS) bekrefter nedleggelsen overfor NRK tirsdag.

– Med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer, sier leder Miriam Nyberg ved fødeavdelinga.

– Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser.

Flere politikere reagerer kraftig på nyheten.

Blant dem KrF-leder Olaug Bollestad:

– Galskap! Dette går ikke an. Fødende fortjener bedre enn dette, sier hun.

Og legger til at tilbudet har vært viktig for mange.

KrF-leder Olaug Bollestad mener det er uhørt at gravide kvinner mister tilbudet sitt på kort varsel.

Også Venstre-leder Guri Melby reagerer.

– Dette gir null mening, sier hun.

– Nå legger de ned det mest populære fødetilbudet i Oslo for både kvinner og jordmødrene som jobber der - og skylder på kostnader.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), som er oppvekstbyråd i Oslo, kaller nyheten om nedleggelse «svært urovekkende».

– Oslo kommune er dypt uenig i nedleggingen av ABC-klinikken, sier hun.

Eidsvoll sier nyheten kom brått på kommunen.

Hun forventer at OUS vil ivareta de som berøres av nedleggelsen, og gi dem et tilbud.

– Avtalte svangerskapskonsultasjoner hos ABC kan ikke skyves over til kommunen og fødekvinnene må trygges på at de får videre oppfølging som avtalt.

Oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo er bekymra over at ABC-enheten blir lagt ned helt.

ABC-enheten følger opp særlig sårbare gravide.

– Vi tar hånd om veldig mange kvinner med fødselsangst og andre psykiske utfordringer. Jeg vil si at ABC har vært helt livreddende for mange, sier Kristin Bøhn.

Hun påpeker at når ABC forsvinner, vil det ikke være noe slikt tilbud i hele Østlandsområdet.

– Vi har kvinner som kommer fra langt utenfor Oslo for å føde på ABC.

OUS har tidligere sagt at alle deres fødeavdelinger tar imot kvinner med fødselsangst.

Selv før nedlegginga hadde sykehuset for få fødestuer, mener tillitsvalgte ved kvinneklinikken.

NRK møtte noen av dem få dager før nyheten om ABC-nedleggelsen kom.

Ida Karin Rosset jobber ved føde/gyn-mottaket på Ullevål sykehus. De tar imot både gravide som trenger akutt hjelp og kvinner som skal føde.

For eksempel Ida Karin Rosset, som er tillitsvalgt ved fødemottaket på Ullevål.

Alle som skal føde, kommer først hit. Og ventetida kan bli lang.

– Vi har pasienter nede hos oss som må gå og vandre rundt i flere timer. Fordi de er i fødsel, men ikke helt der at de trenger fødestua først, sier hun.

Det er rett og slett kø på fødestua.

Tidligere i januar ble det klart at OUS må kutte rundt 440 årsverk.

Blant annet 30 årsverk ved Kvinneklinikken.

Allerede da ble det varsla nedlegging av to til fire fødestuer.

Og de tillitsvalgte så raskt at ABC-enheten var trua.

Den var stengt gjennom sommeren, og siden i høst har avdelinga også vært stengt i helgene.

Med færre fødestuer, vil ventetida bli lengre, frykter tillitsvalgte.

Vi vet aldri når «toppene» kommer, og når det skjer har vi plutselig to-fire fødestuer mindre, sier Karianne Ellinger-Kaya.

Hun jobber ved en av de andre fødeavdelingene ved sykehuset.

Da NRK møtte henne og Rosset, visste de ikke sikkert at ABC-enheten skulle legges ned.

Karianne Ellinger-Kaya (til venstre) og Ida Karin Rosset er tillitsvalgte ved kvinneklinikken på Ullevål sykehus.

Men de var bekymra.

Jeg frykter aller mest at det går utover normale fødsler, sa Ellinger-Kaya da.

For ABC har hovedsakelig håndtert såkalt lavrisiko-fødsler.

Mens de andre fødeavdelingene også håndterer kompliserte fødsler.

Uten ABC-tilbudet kan kvinnene som trenger mindre oppfølging i verste fall bli overlatt mer til seg selv, frykter de tillitsvalgte.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations