Nav innrømmer ny EØS-feil

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Nav endrer praksis for familieytelser tilbake til 1994. Nav ber folk undersøke selv om de er berørt, men det mener Stiftelsen Rettferd ikke er nok.

1. Nav innrømmer ny EØS-feil

Nav endrer praksis for familieytelser tilbake til 1994. Nav ber folk undersøke selv om de er berørt, men det mener Stiftelsen Rettferd ikke er nok.

FEIL: Nav skriver at de har hatt en feil praksis, og at endringene nå går tilbake til 1994.

Publisert 23.02.2023, kl. 11.10

Oppdatert 23.02.2023, kl. 13.52

Nav skriver i en pressemelding at de endrer praksis for barnetrygd, kontantstøtte og stønad til enslig mor eller far.

Bakgrunnen for endringene er en uttalelse fra EFTA-domstolen om at overgangsstønad til enslig mor eller far er en familieytelse.

– Vi har på bakgrunn av uttalelsen gjennomgått og endret praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket, sier Eve Vangsnes Bergli, ytelsesdirektør i Nav.

Kan du være berørt av dette?

Setteriksadvokat Henry John Mæland gjennomgår nå flere straffedommer som kan bli gjenåpnet, skriver VG.

– Vi holder nå på å gå igjennom flere straffesaker som Nav har oversendt. Jeg har foreløpig ikke oversikt over hvor mange saker som kan være berørt av feil i rettsanvendelsen, sier Henry John Mæland til VG.

Han ble oppnevnt som setteriksadvokat da den såkalte trygdeskandalen sprakk i 2019.

EFTA-domstolen sa i sin uttalelse at overgangsstønad er en familieytelse og at den derfor er omfattet av EUs trygdeforordning (artikkel 3 nr. 1 bokstav j).

Norge har helt fra rådsforordning (EØF) 1408/71 trådte i kraft (for Norge 01.01.1994) lagt til grunn at ytelser etter folketrygdloven kapittel 15 ikke er omfattet av forordningen, fordi formålet med ytelsen har vært støtte til enslig mor eller far og ikke en ytelse til familien og dermed faller utenfor trygdekoordineringen.

Endringene innebærer blant annet at foreldre som bor sammen med barnet i et annet EØS-land kan ha en selvstendig rett til familieytelser fra Norge.

Det skal heller ikke lenger skilles mellom foreldre som aldri har bodd sammen og gifte, skilte, separerte eller tidligere samboende foreldre.

Endringen innebærer at også foreldre som aldri har bodd sammen har rett til familieytelser fra Norge hvis en av foreldrene er omfattet av norsk trygdeordning.

For barnetrygd og stønad til enslig mor eller far gjelder praksisendringen med virkning fra 1. januar 1994, skriver Nav.

For kontantstøtte gjelder endringen fra 1. august 1998 som er måneden ytelsen ble innført i norsk rett.

– Vi ber de som tror de kan være berørt av endringene om å ta kontakt med oss. Vi har ikke oversikt over hvem dette kan gjelde, og det vil derfor være svært vanskelig og tidkrevende å lete etter dem, sier Eve Vangsnes Bergli i pressemeldingen.

Her kan du lese mer utfyllende om endringene

Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær Stiftelsen Rettferd.

Stiftelsen Rettferd mener det ikke holder at Nav ber enkeltpersoner ta kontakt.

– Her må Nav faktisk kontakte samtlige som kan være berørt av dette. I første rekke bør Nav sende ut en skriftlig, generell, henvendelse til alle enkeltpersoner som har søkt om og/eller mottatt familieytelser i det aktuelle tidsrommet, sier Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd.

Han sier de har fått mange henvendelser etter at nyheten kom ut torsdag.

Saken har klare paralleller til den såkalte trygdeskandalen, som sprakk i 2019. Da ble det avdekket at Nav i en årrekke hadde feiltolket og feilpraktisert EUs trygdeforordning og på sviktende grunnlag nektet nordmenn å ta med trygdeytelser til andre medlemsland i EØS.

Etter 2012 kan over 80 personer ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, 48 av disse til ubetinget fengsel, skriver NTB.

I tillegg fikk mange tusen uriktige krav fra Nav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

 

Trygdeskandalen: Fryktet at flere ville ta med trygd til utlandet

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations