Aleneforeldre skulle få mer – men politikerne ga Marianne mindre

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Regjeringspartiene og SV lovet økt barnetrygd til enslige forsørgere. Noen av dem får likevel mindre å rutte med.

1. Aleneforeldre skulle få mer – men politikerne ga Marianne mindre

Regjeringspartiene og SV lovet økt barnetrygd til enslige forsørgere. Noen av dem får likevel mindre å rutte med.

TAPER PÅ NY ORDNING: En ordning som skulle sikre alenemor Marianne Lundeby mer barnetrygd gjør at hun taper penger.

Vi rapporterer fra Tønsberg/Oslo

Publisert 01.04.2023, kl. 21.02

Etter å ha åpnet brevet fra Nav ble hun sittende igjen som et stort spørsmålstegn.

Politikerne hadde varslet om at aleneforsørgere skulle få mer penger. Marianne Lundeby gledet seg.

– Jeg tenkte, så godt, dette hjelper i en stadig mer økonomisk krevende hverdag.

Slik ble det ikke.

Regjeringen lovet at statsbudsjettet skulle bli mer rettferdig for aleneforeldre.

Med regjeringens forslag kommer alle enslige forsørgere minst like godt ut som i 2022.

490 millioner kroner ble satt av til å øke barnetrygden for enslige forsørgere, med 5.000 kroner i året fra og med 1. mars i år.

Men Marianne Lundeby i Tønsberg taper penger på økningen.

Siden utvidet barnetrygd teller som inntekt, mister hun og flere andre en annen stønad.

Brevet fra Nav med vedtak om at Marianne Lundeby mister retten til bidragsforskudd, en stønad som har vært viktig for henne.

Lundeby er alene med ett barn og jobber 100 prosent. De siste fem årene har inntekten hennes vært lav nok til at hun kunne få ytelsen bidragsforskudd.

Nå mener Nav at hun tjener for mye.

Marianne Lundeby føler seg lurt. Hun tjener ikke ei krone mer enn før.

– Enten er det noen som har hatt en dårlig dag på jobb, eller så er det noen som farer med løgn, sier hun oppgitt.

Les også: – Kjære aleneforeldre, alle får utbetalt mer barnetrygd i 2023

Bidragsforskudd er ifølge Nav en behovsprøvd ytelse. Dersom årsinntekten er høyere enn 563.200 kroner, opphører retten til å få den.

– Det jeg reagerer på er at jeg blir fratatt bidragsforskuddet jeg hadde. Jeg godtar ikke at politikere gjør det, og samtidig sier at de skal gi økt støtte til enslige forsørgere.

Marianne Lundeby føler seg lurt av politikerne som lovet at aleneforsørgere skulle få det bedre økonomisk.

Når Lundeby mister disse pengene, sitter hun totalt igjen med 407 kroner mindre enn hun gjorde før den utvida barnetrygden økte.

For noen er det absolutt ikke mye og jeg kan misunne dem, men for meg som er aleneforsørger er det nok til å utgjøre en forskjell.

Hun er vant til å sørge for seg og barnet sitt, men prisøkninger på alle plan merkes godt.

– Det siste jeg trenger nå er at politikere gjør grep som forverrer min situasjon.

Hun får støtte fra Kristine S. Wulfsberg på Senja som også taper penger på den utvida barnetrygden.

Kristine Wulfsberg er frustrert og fortvilet over at stønaden hun får fra Nav reduseres som følge av økt barnetrygd for aleneforsørgere.

– Med en ordning som frontes som en bedre ordning, opplever jeg å få mindre. Det er både frustrasjon og litt fortvilelse nå.

Wulfsberg forteller at i en tid med prisøkning og rentehevinger teller hver krone.

 

Les også: Når hver krone teller

Aleneforeldreforeningen har fått mange tilbakemeldinger fra flere enslige forsørgere som nå mister den samme stønaden, bidragsforskuddet.

Det har vært et enormt trykk. Vi har normalt en del henvendelser på veiledningstelefonen vår. Men forrige uke eksploderte det, sier Cathrine Austrheim, leder for Aleneforeldreforeningen.

Cathrine Austrheim er leder i Aleneforeldreforeningen.

Hun anslår at de har snakket med rundt 120 bekymrede aleneforsørgere bare den siste uken.

Tap av stønaden får store konsekvenser for de som blir hardest rammet, forteller Austrheim.

Nav har ikke tall på hvor mange kvinner som nå mister eller får redusert denne stønaden.

– Man blir jo litt oppgitt, for det føles jo som at man gir med den ene hånda og tar med den andre.

Hun vet ikke om politikerne har vært klare over hva de har gjort.

– Vi velger å tro at dette har skjedd ved en glipp.

Aleneforeldreforeningen mener inntektsgrensen for å få bidragsforskudd må økes, eller at den utvidede barnetrygden taes bort fra beregningen av inntekt.

Det var aldri hensikten at aleneforsørgere skulle komme dårligere ut, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Dette skulle være et løft for en gruppe som trengte det veldig sterkt, sier hun.

Kjersti Toppe, barne- og familieminister (Sp).

Forslaget om økning i barnetrygden til aleneforeldre var et resultat av budsjettforhandlingene med SV.

Det ble aldri konsekvensutredet, forklarer Toppe.

Ministeren forteller at dette har vært et løft for alle aleneforeldre, men beklager til de som har kommet dårligere ut. Hun sier at hennes departement jobber med å finne løsninger.

– Det var jo egentlig et historisk løft for barnetrygden for aleneforsørgere, så dette må vi ordne opp i.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations