Ny rapport viser lavere tillit til politiet

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Flere svarer at de har fått lavere tillit til politiet det siste året, viser en ny rapport. – Da jeg fikk vite at saken ble henlagt, ble jeg så sint, sier Jennifer Forfang.

Ny rapport viser lavere tillit til politiet

Flere svarer at de har fått lavere tillit til politiet det siste året, viser en ny rapport. – Da jeg fikk vite at saken ble henlagt, ble jeg så sint, sier Jennifer Forfang.

SKUFFET: Jennifer Forfang synes politiet brukte lang tid på å kontakte mulige vitner.

Publisert 23.03.2023, kl. 09.00

Politiets innbyggerundersøkelse viser at de fleste av oss fortsatt har høy tillit til politiet.

72 prosent av innbyggerne svarer at de har svært høy eller ganske høy tillit. 9 prosent sier de har ganske lav eller svært lav tillit.

Men undersøkelsen viser også en svakt negativ trend.

Blant dem som har fått endret tillit til politiet, er det flere som har fått lavere tillit enn gruppen som svarer at de har fått høyere tillit.

De fleste har imidlertid ikke fått endret tillit til politiet.

– Jeg er fornøyd med at vi generelt har høy tillit. Men vi skulle ønske det ikke var slik at 11 prosent sier de har fått lavere tillit til politiet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Det er to år siden Jennifer Forfang var på fest med venner hvor hun mener at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.

Kort tid etter hendelsen ringte hun politiet. Hun ble fraktet til overgrepsmottaket. Dagen etter anmeldte hun saken. Så ble den henlagt.

Forfang forteller at hun opplevde at politiet først tok saken på alvor, men at hun følte seg mindre prioritert underveis i etterforskningen.

– De brukte veldig lang tid på å kontakte mulige vitner. Så henla de saken på mangel av bevis, og forklarte at det var sommer, sier Forfang.


Dette er andre gangen Forfang opplever at politiet bruker årstiden som en forklaring på hvorfor etterforskningen tar slutt, og saken blir henlagt.

MINDRE TILLIT: Forfang forklarer at tilliten hennes til politiet har blitt mindre etter de to anmeldelsene,

– Jeg anmeldte et innbrudd som også ble henlagt, og forklaringen var at det var sommer, forteller Forfang.

Forfang forklarer at tilliten hennes til politiet har blitt mindre etter de to anmeldelsene, ettersom hun ikke fikk den hjelpen hun søkte.

Politidirektøren har spesielt merket seg gruppen som har vært i kontakt med politiet i forbindelse med uønskede eller kriminelle hendelser.

Litt over halvparten opplevde at de hadde blitt tatt imot på en god og seriøse måte. Men 35 prosent svarte at det ikke hadde vært et godt møte.

– Det er ikke sånn det skal være. Her har vi en jobb å gjøre, sier Bjørnland.

Dette er et spørsmål som ikke er stilt før. Og det gir ny innsikt for politiet, forklarer politidirektøren.

– Det er viktig for oss i utdanningsløpet og viktig å formidle ut til alle våre ansatte som er kontakt med publikum, sier hun.

FIKK SVAR: Politidirektør Benedicte Bjørnland fotografert ved fremleggelsen av politiets trusselvurdering for 2023.

Hva som påvirker tilliten til politiet er sammensatt. De som oppgir at de har fått redusert tillit, oppgir disse årsakene i undersøkelsen:

MÅTTE I RETTEN: Bengt Waldow ble tiltalt for å ha hengt opp «etterlyst»-plakater av polititopper i NNPF.

Den tidligere advokaten Bengt Waldow har vært svært kritisk til politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Han ble tiltalt for å ha hengt opp «etterlyst»-plakater av polititopper med fremtredende verv i den ruspolitiske organisasjonen NNPF. Senere har politiet fått kritikk for sammenblanding av roller, og saken mot Waldow går mot henleggelse.

– Det er mange som er blitt behandlet uendelig mye dårligere enn jeg er blitt, kommenterer Waldow, og trekker fram politiets ransakinger på jakt etter brukerdoser.

LES MER:

Comments

http://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations