«Flekkefjord-kirurgen» spredte kreftceller i magen hans: – Sykehuset sa ingenting

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Hans Viktor Landøy sier han aldri fikk beskjed av Sørlandet sykehus om at han var feiloperert. Nå sitter trebarnsfaren igjen med en dødsdom.

«Flekkefjord-kirurgen» spredte kreftceller i magen hans: – Sykehuset sa ingenting

Hans Viktor Landøy sier han aldri fikk beskjed av Sørlandet sykehus om at han var feiloperert. Nå sitter trebarnsfaren igjen med en dødsdom.

Hans Viktor Landøy ble feiloperert av Jerlan Omarchanov. Kreften spredte seg i hele buken.

Vi rapporterer fra Flekkefjord/Lista/Kristiansand

Publisert 01.03.2023, kl. 09.08

– Hver dag i sju år har vært en kamp for å holde meg i live.

Hans Viktor Landøy var 45 år da han havna på operasjonsbordet til Jerlan Omarchanov.

Den kasakhstanske legen som har skadet flere titalls pasienter i Flekkefjord og Kristiansand. Han utførte operasjoner han ikke hadde utdannelse til å gjøre.

Siden inngrepet i april 2016, har ikke den tidligere friske offshore-arbeideren vært tilbake på jobb.

Han har fått beskjed om at det ikke er noe mer å gjøre.

Ingen behandling å tilby.

Landøy forteller at han i hele to år var uvitende om at det var operasjonen som førte til at svulsten sprakk, og kreften ble uhelbredelig.

Jeg fikk aldri beskjed fra sykehuset om at jeg var feiloperert.

Sørlandet sykehus skal ifølge loven og egne retningslinjer, informere pasienten om feil som har ført til skade. Opplysningene skal journalføres, og pasienten skal forstå innholdet.

NRK har gjennomgått relevant dokumentasjon i saken. Vi finner ingen skriftlig informasjon som tilsier at Landøy fikk beskjed om feilen.

Men fagdirektør Susanne Hernes mener at Landøy kan ha blitt informert muntlig. Les mer om hva sykehuset mener lenger ned i saken.

Jerlan Omarchanov har feiloperert flere titalls pasienter. Han hadde ikke lov til å utføre inngrepet på Landøy.

Historien starter med at Landøy har hatt murring i høyre side noen uker. Han går til legen for å sjekke hva det kan være.

Den ellers friske mannen blir henvist til Flekkefjord sykehus for å ta bilder av magen. Etter at han er ferdig med å ta CT-bilde, går han en tur på toalettet før hjemturen.

– Så plutselig banker kona på døra, og sier jeg må komme ut i en fart. Det er en lege der som sier han må operere meg umiddelbart.

Landøy får beskjed om at han trolig har en sprukket blindtarm, og dette haster. Han forstår lite, siden han ikke har særlig vondt.

Han blir lagt i narkose, og Omarchanov åpner magen hans.

Hans Viktor Landøy tjente over en million i året i nordsjøjobben. Etter at han ble operert av Omarchanov, har han ikke kunnet arbeide.

45-åringen har en helt fin blindtarm, men kirurgen oppdager derimot en stor svulst i tykktarmen.

Og det er nå feilen skjer.

I Sørlandet sykehus sine retningslinjer står det at slike gastroinngrep skal håndteres av spesialister i Kristiansand. Ikke ved det lille lokalsykehuset.

Men Omarchanov trosser det som er bestemt, og opererer han selv. Han forsøker å fjerne svulsten.

Det går hull på tumoren, og kreftcellene blir spredt i hele buken.

Landøy blir sendt til Kristiansand samme natt. Der opererer de han på nytt, og får tatt bort svulsten.

Men skaden har skjedd.

NRK har gjentatte ganger de siste årene forsøkt å få Jerlan Omarchanov i tale. Heller ikke i denne saken har han besvart våre henvendelser.

Hans Viktor gikk flere år på immunterapi. Han slapp å betale alt selv, siden det etter hvert ble en del av den offentlige behandlingen.

Allerede da Landøy kom til Kristiansand etter den første operasjonen i 2016, var Omarchanovs feil kjent for sykehuset.

Det står i de første notatene til legene, epikrisene, at det har gått hull på svulsten som følge av operasjonen, som heller ikke skulle vært utført i Flekkefjord.

– Da skulle det vært skrevet avviksmelding med en gang, men det ble ikke gjort, sier assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold.

I tillegg skal det informeres om muligheten for å søke erstatning.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Susanne Hernes, kan ikke svare på hvorfor ikke feilen ble registrert i systemene.

– Dette burde vært gjort. Hvorfor dette ikke er gjort er ikke mulig å finne ut av i ettertid.

Administrerende direktør, Nina Mevold (t.v.) og fagdirektør Susanne Hernes må svare pressen etter at Omarchanovs hadde feiloperert også ved sykehuset i Kristiansand.

NRK har bedt sykehuset gjentatte ganger dokumentere at Landøy har fått informasjon om feilen. Hernes viser etter hvert til et notat:

– Ut ifra journalnotat ser det ut som om hendelsesforløpet er gjennomgått med pasienten 4. mai 2016. Det er dessverre ikke mulig å vite hvilke ord som er brukt i samtalen.

At pasienten er informert hendelsesforløpet er ikke det samme som at han er informert om en behandlingsfeil?

– Det avhenger av hvordan informasjonen er gitt. Det er umulig å vite hvilke ord som er brukt i samtalen, og det ville bare bli antagelser fra vår side.

Hernes sier legen som har skrevet notatet er død, og kan ikke spørres om hva som ble sagt.

NRK har fått tak i dokumentet, som ikke var en del av journalen til Landøy. Det er skrevet like etter operasjonen i Flekkefjord.

Det står ingenting om at Landøy blir informert om at han er påført en skade. Det står heller ingenting om at kreften er spredt.

– Både kona og jeg ville husket en sånn beskjed, sier Landøy.

Hva ønsker dere å si til pasienten som nå har dødelig kreft som direkte følge av feilbehandling?

– Pasienten har dessverre vært utsatt for en feilbehandling ved SSHF, som sannsynligvis har medført en mer alvorlig prognose. Vi beklager dette dypt, svarer Hernes.

De første to årene etter operasjonen går trebarnsfaren på tøffe behandlinger.

Stråling og åtte cellegiftkurer som gir han flere hjerteinfarkt, ifølge journalen.

Så gir legene ved sykehuset han et håp om å forlenge livet. Han kan ha nytte av immunterapi.

– Men jeg får beskjed om at dette må jeg selv betale, for det ble ikke dekka. Det kosta en million i året, og det var snakk om å gå på det i tre år.

Han ser ikke noen annen mulighet enn å forsøke å skrape sammen penger.

– Vi planla å selge huset for å få råd til dette.

Landøy går i gang med første kur, som koster han flere titalls tusen. Senere blir behandlingen betalt av det offentlige.

En septemberdag i 2018, får han telefon fra et ukjent nummer. Assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold vil informere han om tilsynssaken.

Assisterende fylkeslege i Agder, Aud Garmann Askevold, har behandlet de fleste tilsynssakene mot Jerlan Omarchanov og Sørlandet sykehus.

Han ble jo utsatt for en feiloperasjon i Flekkefjord i 2016.

– Jeg ble blåst av banen. Jeg fikk sjokk. Sykehuset hadde ikke sagt noen ting. Her betalte jeg medisin av egen lomme på toppen av det hele.

Tilsynssaken slår fast at han hadde hatt gode utsikter dersom han hadde blitt operert av en spesialist.

– Det var ikke spredning da svulsten ble oppdaget. Omarchanov skulle aldri rørt tumoren, men lukket buken og sendt han videre, sier Askevold.

Jerlan Omarchanov jobbet i elleve år ved sykehuset i Flekkefjord, og deretter overførte ledelsen han til sykehuset i Kristiansand.

Hun kritiserer Sørlandet sykehus for å ikke ha gitt pasienten beskjed om det han ble utsatt for.

Først halvannet år seinere ble feilen skrevet inn i systemene på Sørlandet sykehus.

NRK har fått innsyn i denne avviksmeldingen fra 7. oktober 2017.

Der er det krysset av for at «pasient er informert om hendelsen». Men det er ikke krysset av for at pasienten er informert om at han kan søke erstatning.

Landøy har ikke sett dette skjemaet før NRK viser det nå. Han blir opprørt.

– Dette er blank løgn. Det er så galimatias som det kan gå an. Jeg fikk ikke beskjed om noen skade.

I tilsynssaken kommer det også frem at Sørlandet sykehus selv har hatt saken oppe i sitt kvalitetsråd både 20. november 2017 og 8. mars 2018. Der har de konkludert med feilbehandling.

– Slik informasjon ikke skal holdes skjult for pasienten, sier Askevold.

Hun legger også til at Landøy skulle også ha fått beskjed om å søke erstatning.

– Det skal journalføres at pasienten er informert om behandlingsfeil. Det er ikke noe i våre papirer som viser at det har skjedd i Landøys tilfelle.

Sykehuset svarer ikke på om de har holdt noe skjult, men Hernes erkjenner at det ikke finnes dokumentasjon på at Landøy er informert om å søke erstatning.

– Vi finner ikke journalført at det er informert om mulighet for å søke NPE i pasientens journal. Det betyr ikke at det ikke er gitt informasjon.

Første gang det dukket opp noe i Landøys journal om feilbehandling, er etter at han selv tok det opp etter telefonsamtalen med fylkeslegen.

24.9.2018 skriver en overlege: «Han nevner også at han har fått en telefon fra fylkeslegen som har informert ham om angivelig behandlingsfeil ved kirurgisk avdeling i Flekkefjord (ifølge pasienten) og anmodet ham om eventuelt erstatning...»

På dette tidspunktet skaffet Landøy seg advokat, og gikk til erstatningssak mot staten og mot Sørlandet sykehus.

Sykehuset avviste kravet, til tross for at de i sine interne behandlinger slår fast at skaden skyldes Omarchanovs inngrep.

Landøy har kjempet mot sykehuset i flere år, og tok saken til retten. Da inngikk sykehuset forlik. I fjor sommer fikk han det han kaller lommerusk, men han ville bli ferdig.

Og pengene han ble tilbudt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), var ikke i nærheten av det han har tapt av inntekter, sier han.

Landøy har fått beskjed om at NPE-klagen tar flere år å behandle.

– Jeg står med ryggen mot veggen, for det er ingen medisin som kan hjelpe meg. Jeg forsøker bare å bruke kostholdet til å forlenge livet mest mulig.

64 pasienter har til nå fått erstatning fra staten etter å ha blitt feiloperert av Jerlan Omarchanov. Et tjuetalls pasienter har også gått til erstatningssak mot Sørlandet sykehus.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien (kirurgen)».

Hei! 

Jeg har gjennom flere år jobbet med saken om feiloperasjonene ved Sørlandet sykehus. Har du tips eller innspill, kan du skrive til meg her:  

Slik var kommunikasjonen med Sørlandet sykehus:

Sørlandet sykehus har i avviksmeldingen fra 7.10.2017, krysset av for at Landøy er informert om skaden. Det er også krysset av for at den skyldes et kirurgisk inngrep, og at det er betydelig skade på pasient.

24. januar - Mail kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen der vi ber om svar på når Landøy skal ha blitt informert om feilbehandlingen, hvem som ga beskjed og hvor dette er dokumentert.

25. januar - Svendsen sender uttalelse fra administrerende direktør Nina Mevold som unnlater å svare på når Landøy skal ha blitt informert. Vi ber på nytt om svar på dette.

26. januar - Svendsen sender nå svar fra klinikkdirekør ved sykehuset i Flekkefjord. Øystein Evjen Olsen skriver at han «respekterer pasientens forståelse av den informasjonen han fikk». Vi ber på nytt om svar på om og i tilfelle når Landøy skal ha blitt informert om feilen som førte til kreftspredningen.

30. januar - Kommunikasjonsdirektør Svendsen og fagdirektør Susanne Hernes ringer oss på eget initiativ opp for å si at de har nå funnet dokumentasjonen på at Landøy ble informert om feilen. Hernes beklager at det har tatt litt tid, men hun måtte tilbake i gamle systemer. Fagdirektøren sier hun nå har funnet et journalnotat fra mai 2016, som viser at Landøy har blitt informert om feilen. Da vi påpeker at det hun leser opp, ikke sier noe om at han blir informert om feilen og skaden, svarer Hernes at hun «legger til grunn» at legen i denne samtalen har gitt beskjed om dette muntlig. Men legen er dessverre død, og kan derfor ikke svare på hva hen eventuelt har sagt, sier Hernes.

Men notatet fra 4. mai 2016, viser seg å ikke ligge i journalen til Landøy. Da vi likevel får tak i det, står det ingenting om at Landøy er har fått informasjon om at kreften er spredt på grunn av en feiloperasjon i Flekkefjord.

Her er spørsmål vi har sendt fagdirektør Susanne Hernes i ettertid:

1. Er det slik å forstå at SSHF baserer sin påstand om at pasienten ble informert allerede i 2016 på at en nå avdød lege kan ha informert dette til pasienten uten å ha skriftlig dokumentasjon på det?

Hernes: Ut i fra journalnotat ser det ut som om hendelsesforløpet er gjennomgått med pasienten, i alle fall 4 mai. Det er umulig å vite hvilke ord som er brukt i samtalen, og det ville bare bli antagelser fra vår side.

2. Hernes ringer og viser til et notat fra 4.mai, der hun hevder at pasienten ble informert om feiloperasjonen. Det må da bety at sykehuset på dette tidspunktet selv visste om feilen Omarchanov hadde gjort?

Hernes: Se svar på spørsmål 1. Slik det fremgår av journaldokumentet er hendelsesforløpet gjennomgått med pasienten. Det fremkommer ikke av journalen hvorvidt dette er erkjent som en feilbehandling eller ikke på dette tidspunktet. «Feilbehandling» er imidlertid et begrep som brukes sjelden i journaler.

3. Ifølge fylkeslegen skal pasienten informeres om feilbehandling, og dette skal journalføres. NRK kan ikke se at SSHF har informert pasienten om feilen som ble begått på noe tidspunkt, men at han fikk den informasjonen fra Fylkeslegen. Hva ønsker dere å si til den påstanden?

Hernes: Pasienten er informert om hendelsesforløpet. Det er i ettertid ikke mulig å finne om det er brukt ordet «feilbehandling» slik som NRK etterspør.

Hva ønsker dere å si til pasienten som nå har dødelig kreft som direkte følge av feilbehandling?

Hernes: Pasienten har dessverre vært utsatt for en feilbehandling ved SSHF, som sannsynligvis har medført en mer alvorlig prognose. Vi beklager dette dypt.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations