Datatilsynet gir Nav 5 mill. kroner i gebyr for CV-deling

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Datatilsynet varsler et gebyr på 5 millioner kroner fordi de mener NAV ikke hadde lov til å legge ut CV-er slik at alle arbeidsgivere kunne se dem.

1. Datatilsynet gir Nav 5 mill. kroner i gebyr for CV-deling

Datatilsynet varsler et gebyr på 5 millioner kroner fordi de mener NAV ikke hadde lov til å legge ut CV-er slik at alle arbeidsgivere kunne se dem.

Nav kommer ikke til å klage på beslutningen om gebyret på 5 millioner koner.

Publisert 24.05.2022, kl. 06.34

Det var i februar fjor Nav selv fant ut at de hadde lagt ut CV-er på arbeidsplassen.no uten å ha lov til å gjøre dette.

Praksisen med å publisere CV-ene til jobbsøkere, hadde pågått siden 2001.

– Det var en sterk opplevelse. Vi ble virkelig nedringt av brukere som hadde registrert seg i denne databasen. Det var en eksplosjon av mennesker som ringte og var fortvilet over at deres data var delt så åpent, sier fungerende sjef i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.

Fungerende sjef i Datatilsynet Janne Stang Dahl har varslet Nav om et forelegg på 5 millioner kroner.

Nå over et år senere har Datatilsynet gebyret klar: 5 millioner kroner.

– Vi gir en smekk til Nav. De har krevd at arbeidssøkere har tilgjengeliggjort CV-en sin i en database hvor alle personopplysninger da er tilgjengelig for alle arbeidsgivere, sier Stang Dahl.

Nav kan klage på avgjørelsen, men det har de ikke tenkt til å gjøre.

– Vi kommer ikke til å klage på denne beslutningen, sier Nav-sjef Hans Christian Holte.

Arbeidsplassen.no var fram til i fjor vinter et viktig verktøy for Nav for å spleise arbeidssøkere og arbeidsgivere.

– Det at dere måtte stoppe den måten dere driver arbeidsformidling på, har det gjort at dere driver en mindre effektiv arbeidsformidling?

Nav-direktør Hans Christian Holte

– Ja, jeg tror vi skal være ærlige å si at den arbeidsformidlingen vi gjør nå tar noe mer tid og er noe mindre effektiv, enn den løsningen som vi åpenbart ikke kunne fortsette med, sier Holte.

Stang Dahl og Datatilsynet mener de tar hensyn til at jobbformidling er en viktig oppgave når de slår ned på Nav sin praksis.

Hun sier det eventuelt er opp til politikerne hva Nav skal pålegge jobbsøkere å dele.

– Hvis Nav ønsker å utvide sin hjemmel i forhold til deling av CV-er, så kan de sette i gang en prosess der.

Holte utelukker ikke at han vil be politikerne om videre fullmakter for å kunne jobber mer effektivt med å få folk i jobb.

– Vi vil nå se på hvordan vi kan få til gode digitale løsninger innenfor de hjemlene vi har. Men vi vil også se på om det er grunnlag for at vi skulle hatt noen nye hjemler. Jeg kan ikke utelukke at det skjer på dette området framover, sier Nav-sjefen.

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations