Nyutdannede politifolk må i arbeidstrening hos Nav for å få jobb

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Seks av ti nyutdannede politifolk fra 2023-kullet står uten jobb. To av disse jobber hos Nordland politidistrikt – men får betalt av Nav.

1. Nyutdannede politifolk må i arbeidstrening hos Nav for å få jobb

Seks av ti nyutdannede politifolk fra 2023-kullet står uten jobb. To av disse jobber hos Nordland politidistrikt – men får betalt av Nav.

Unn Alma Skatvold sier at situasjonen hos politiet er kritisk. Samtidig som mangelen er enorm, kuttes politistillinger i norske politidistrikt.

Del på Twitter Del på Twitter Del på epost Del på epost

Publisert 14.11.2023, kl. 10.05
Oppdatert 14.11.2023, kl. 10.17

• Seks av ti nyutdannede politifolk fra 2023-kullet står uten jobb, og to av disse er i arbeidstrening hos Nordland politidistrikt gjennom NAV.
• Leder for Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, mener det er håpløst at man har utdannet så mange politifolk når de må ty til Nav for å få jobb.
• Politidistrikt landet over har nesten 400 færre stillinger nå enn i januar, og Skatvold tror at nedbemanningen vil fortsette.
• Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt har tidligere sagt at man må forvente en ytterligere nedgang i budsjettet for 2024, og at de jobber med en plan for å ta ned antall stillinger i politidistriktet med inntil 50 stillinger til neste år.
• Fremskrittspartiet ønsker å prioritere politiet i statsbudsjettet for 2024 med en milliard kroner.
• Skatvold frykter at den nåværende utviklingen kan gå ytterliggere utover etterforskningen, og at tilliten til politiet skal stå på spill.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg har aldri hørt om noe lignende før, sier Unn Alma Skatvold.

Hun er leder for Politiets Fellesforbund og har lang erfaring fra politiet, men synes historien fra Nordland er merkelig.

Det hun viser til er to nyutdannede politistudenter som har fullført en treårig bachelor – inkludert et praksisår – og er klare til å gå i rett i jobb.

Men jobb i politiet fikk de ikke, så de måtte melde seg arbeidsledige.

Da ble de sendt på arbeidstrening av Nav – til Nordland politidistrikt. Og der jobber de altså nå, samtidig som de får dagpenger.

– I utgangspunktet er slike systemer hos Nav laget for å gi arbeidstrening og erfaring. Men disse politifolkene trenger jo egentlig ikke det, sier Skatvold.

Nesten seks av ti politiansatte i Norge, har vurdert å slutte i politiet i løpet av de siste to årene.

NRK har tidligere skrevet at over halvparten av nyutdannede politifolk står uten jobb i politiet.

Ifølge Skatvold har politidistrikt landet over nesten 400 færre stillinger nå enn i januar.

Hun sier politiet må vurdere om de har råd til å ansette en ny, hver gang noen slutter eller går av med pensjon.

– Ofte lar man være. Det skjønner jeg er frustrerende for de arbeidsledige ferdigutdannede. Det er superflinke folk, så distriktene vil jo gjøre det de kan for å beholde dem.

– Og vi skriker etter arbeidskraft.

Skatvold forteller om økt anmeldelsesprosent, henleggelsesstatistikk og saksbehandlingstid.

Samtidig går oppklaringsprosenten ned, sier hun.

– Alt går feil vei, sier Skatvold.

Nå utreder partiene alternative budsjetter til det som er fremlagt. Mens Skatvold håper på mer penger til politiet, tror hun at nedbemanningen vil fortsette.

– Får vi ikke bedre budsjetter vil det føre til dårligere vilkår i etterforskning. Vi vil få færre patruljer og flere saker vil bli henlagt. Det er alvorlig.

Les også Over halvparten av nyutdannede politifolk står uten jobb i politiet

Leder for Politiets Fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård, forteller at når man melder seg som arbeidsledig, har man arbeidsplikt.

Det vil si at man som arbeidsledig er nødt til å søke etter jobb. Og får man et tilbud fra Nav, er man nødt til å takke ja.

– Siden det ikke er ledige stillinger i politiet, og alle politidistriktene driver med nedbemanning, ble Nordland Politidistrikt kontaktet av Nav som lurte på om vi kunne ta de to arbeidsledige politifolkene i arbeidstrening, forteller Sørgård.

Sørgård forteller at de to jobber på dagtid med etterforskning. De går ikke turnus, og men har ikke politimyndighet eller tjenestebevis.

– De har en spesialkompetanse, dette er åpenbart noe som er relevant for dem.

Sørgård sier det er forferdelig at det er så mange ledige politiutdannende.

– Budsjettene er så dårlige at vi har ikke råd til å ansette.

Hun legger til at politidistriktet absolutt ikke har tenkt å ansette alle de har behov for igjennom NAV.

– Det gjør vondt for politiet å stå i den situasjonen her. Dessuten er det lite samfunnsøkonomisk, for det koster jo å utdanne dem.

De to politibetjentene jobber med etterforskning på dagtid, går ikke i turnus og kan jobbe i inntil seks måneder.

– Ledelsen tenkte det var fornuftig at de skulle få jobbe hos oss, for de har jo politiutdanning. Nå får de mulighet til å bygge opp erfaring og søke jobber når de blir ledige, sier Sørgård.

Sørgård sier at siden jo lenger man er borte fra fag og yrke, jo større blir faren for at man søker seg over til noe annet.

– Og de har jo en politikompetanse, så det var et forsøk på å hjelpe dem litt også.

– Som fagforeningsleder skal man ikke ta inn politiutdannede og dekke hull med hjelp av Nav, og dette er overhodet ikke den ideelle situasjonen.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt har tidligere sagt til NRK at signalene de har fått hittil fra Politidirektoratet er at man må forvente en ytterligere nedgang i budsjettet for 2024.

– Det betyr at vi nå jobber med en plan for å ta ned antall stillinger i politidistriktet med inntil 50 stillinger til neste år, sa politimesteren.

Politimester Kløkstad i Nordland politidistrikt har tidligere sagt at de har en plan for å kutte 50 stillinger i 2024.

Det er begrunnelsen for at svært få stillinger har blitt lyst ut i Nordland politidistrikt i 2023, som også er distriktet med to politifolk i arbeidstrening igjennom Nav.

Skatvold i Politiets Fellesforbund sier hun frykter konsekvensen av at politiet nedbemanner.

Nå styrker Sverige sitt politi, som kan føre til at kriminelle nettverk i Sverige vil se seg om etter andre steder å drive med aktiviteten sin, sier forbundslederen.

– Jeg frykter at det som defineres som «svenske tilstander» i større grad skal komme hit.

– Svenske tilstander er på vei over grensa, sa Skatvold da hun nylig deltok på TV-programmet Debatten.

Skatvold legger til at utviklingen man nå har, i verste fall kan gå enda hardere utover etterforskningen enn den allerede gjør.

– Allerede nå påvirker det etterforskningskapasitet, vi rykke til færre oppdrag, kommer ikke når folk trenger oss og henlegger saken som skulle vært ført i retten.

– I tillegg loves det et politi til publikum fra politikerne, som vi i politiet ikke vil kunne levere på.

Da sier Skatvold at tilliten til politiet står på spill.

Per-Willy Amundsen (Frp) sier at hans parti ønsker å prioritere politiet sterkere i sitt alternative budsjett for 2024.

– Når staten har investert i å utdanne dem. så bør vi i det minste ansette dem, sier Per-Willy Amundsen, leder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

– Vi mangler politifolk og politikraft ute i alle politidistrikter. Vi mener at de 462 arbeidsledige politiutdannede umiddelbart bør ansettes, sier Amundsen.

Han legger til at det er et viktig grep for å bekjempe og forhindre fremveksten av ungdomskriminalitet.

Mens en halv milliard skal gå til sysselsetting av de 462 studentene, skal den andre halvparten gå til en generell styrking av politiet.

– Det skal også gå til ansettelse av de fremtidige uteksaminerte kullene fra politihøgskolen, forteller Amundsen.

Han legger til at situasjonen i dag er at en rekke alvorlige forbrytelser ikke prioriteres, fordi politiet mangler ressurser.

Justisministeren får kritikk for manglende politiressurser i kampen mot ungdomskriminaliteten.

LES MER:

Comments

https://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations