Sykepleiere erstattes av ufaglærte

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Over hele landet dekkes sykepleiervakter opp av personer med lavere kompetanse. Situasjonen er aller verst i Troms og Finnmark.

Sykepleiere erstattes av ufaglærte

Over hele landet dekkes sykepleiervakter opp av personer med lavere kompetanse. Situasjonen er aller verst i Troms og Finnmark.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Tromsø, Daniel Brox, ser alvorlig på situasjonen.

Publisert 05.07.2023, kl. 05.45

– Vi ser det spesielt i kommunehelsetjenesten at sykepleierne blir erstattet av assistenter. Det kan få ganske alvorlige konsekvenser hvis riktig kompetanse ikke er på jobb.

Det sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Tromsø, Daniel Brox.

En kartlegging gjort av Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser at på landsbasis dekkes 18 prosent av sykepleiervakter i kommunehelsetjenestene opp av ansatte med lavere kompetanse.

I Troms og Finnmark er tallet 23,8 prosent. Det er dårligst i landet. Her dekkes også over 10 prosent av vaktene til helsefagarbeidere opp av ansatte med lavere kompetanse.

– Jeg tenker det handler om at eldrebølgen har slått inn i nord først, og den blir bare å spre seg videre sørover, sier Brox.

Les også: Elisabeth (24) vil ha jobben flertallet ikke vil ha

Han mener løsningen ligger i bedre rekruttering, både når det kommer til lønnsvilkår og arbeidsmiljø.

– Det gjør at vi kan holde den nødvendige kompetansen på jobb, sier Brox.

Har du opplevd eksempler på at det har blitt satt ufaglærte inn i en sykepleierstilling?

– Ja, det tror jeg alle vi sykepleiere har opplevd.

Sykepleiervaktene erstattet av ansatte med lavere kompetanse i kommunehelsetjenesten:

Enhetsleder ved Otium bo og velferdssenter i Tromsø, Jan Erik Risvik, sier de har utfordringer med å dekke sykepleiervaktene og at det ofte må justeringer til.

– Du kan si at i hele seksjonen for sykehjem så kan det være utfordrende å finne nok kvalifiserte sykepleiere. Man må flytte på de som er, det blir overtid og man bruke andre turnuser for å få ting til å gå opp, sier han.

– Du kan sette inn en ufaglært til å gjøre en jobb, men da må du flytte en sykepleier over på en annen tjeneste slik at man til enhver tid ivaretar faglig forsvarlighet.

Enhetsleder ved Otium bo og velferdssenter i Tromsø, Jan Erik Risvik, sier det er utfordrende å få kabelen til å gå opp.

Les også: Vil stoppe private helsetilbud

Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustvik, ser alvorlig på at sykepleiermangelen er så prekær i nord.

– Det gjelder både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Der mangler man aller mest sykepleiere, sier hun.

– Vi skal ha likeverdige helsetjenester i hele landet, og man trenger også den kompetansen i nord.

Ifølge Naustvik viser disse problemene seg gjerne først lengst nord, men det er ikke kun der mangelen på sykepleiere er et problem.

– Det er også problemer med rekruttering i store deler av Distrikts-Norge og i en del store byer.

Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustvik, sier at situasjonen er verst i Distrikts-Norge.

 

Les også: Kritisk til Aps vedtak: – Utfordringene med bemanning kan og bør løses på andre måter

Les også: Averøy droppa bonus og innførte langvakter

LES MER:

Comments

http://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations