Politivolden på Kongsberg: I dag kommer dommen mot den tiltalte politibetjenten

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, sier de har tillit til rettssystemet.

Politivolden på Kongsberg: I dag kommer dommen mot den tiltalte politibetjenten

Lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, sier de har tillit til rettssystemet.

Politibetjenten som er tiltalt sa ingen av slagene han slo hadde «noen som helst virkning på Simensen».

Publisert 07.07.2023, kl. 10.04

Oppdatert 07.07.2023, kl. 17.00

Lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, vedgår at det har vært en krevende sak, men mener dette viser hvor viktig det er å ha et rettssystem.

– Vi har tillit til rettssystemet. Dette er en viktig dom med tanke på politiets rolle, og at vi har fått et helhetsbilde. Ikke kun videoen. Det er et viktig prinsipp, sier hun.

Unn Alma Skatvold sier samfunnet har blitt tøffere.

Forbundslederen forteller at det generelt har blitt tøffere ute i samfunnet med økning i rus, psykiatri og antall våpen.

– Politiet skal bruke minst mulig makt, men av og til må vi, sier Skatvold.

– Vi er veldig skuffet, og det er klientene våre også, sier de fornærmedes bistandsadvokat Sidra Bhatti og Morten Kjensli.

De er overrasket over at politiet har fått så stor mulighet til å bruke det de kaller «unødvendig makt».

– Det er klart at retten har gitt politiet stort armslag, bokstavelig talt, når det gjelder hvordan de skal kunne opptre i en arrestasjonssituasjon, sier Kjensli.

En av de fornærmede, Kristian Pablo Teigen, er sjokkert over at politibetjenten ble frifunnet.

– Det virker som om de kan gjøre hva de vil, sier Teigen.

Fornærmede Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen er skuffet over dommen.

– Vi er fornøyd med avgjørelsen som frifinner både for straff og erstatning. Vår klient er lettet, sier politibetjentens forsvarere John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang.

Politibetjenten var tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt.

Tiltalen ble skjerpet før saken skulle opp i retten.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier Elden og Reisvang.

Forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang mener frifinnelsen er i samsvar med argumentasjonen deres.

Politibetjenten erkjente ikke straffskyld.

Spesialenheten ville først gi politibetjenten en bot for volden. Det var ikke sjefen i Spesialenheten enig i, og tok ut tiltale for vold.

– Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene, sier politibetjentens forsvarere.

Retten har lagt vekt på at tiltalte hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Kevin Simensen.

Simensen opptrådte på en måte som gjorde at tiltalte må ha oppfattet det som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade både på seg selv og andre, ifølge dommen.

Til tross for gjentatte slag og bruk av pepperspray fra tiltalte, ga ikke Simensen seg. Han hadde mye kampvilje igjen, og det kommer frem i videoen som én av vennene til Simensen tok, heter det i dommen.

Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen.

Dersom dommen blir stående vil politibetjenten komme tilbake i arbeid, forteller Elden.

– Hans intensjon er å jobbe operativt som tjenestemann, sier han.

Fungerende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten skriver følgende i en pressemelding:

– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse, sier hun.

Deretter vil de vurdere ankespørsmålet.

– På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier Glærum Kleppe.

Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten sier de må sette seg inn i rettens begrunnelse før de eventuelt vurderer å anke.

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad sier at de vil gå nøye gjennom dommen.

Han minner om at dommen ikke er rettskraftig ennå og at partene nå skal vurdere om de skal anke.

Uansett ønsker de å lære av saken.

– Enkeltsaker som denne er med på å drive politiets fagutvikling videre. Saken har gitt oss en anledning til å se nærmere på politiets maktbruk og til å senere kunne justere vår praksis dersom det konkluderes med at det er behov for det, sier Skulstad.

Blant annet skal politiet gjennomføre et prøveprosjekt om kroppskameraer i 2024.

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad mener saken i Kongsberg kan ha påvirket tilliten til politiet.

Siste dag av rettssaken forrige uke ba aktor Marit Storeng fra Spesialenheten om at politibetjenten skulle dømmes til to måneder ubetinget fengsel.

Hun sa at saken er «langt over grensen for hva vi som samfunn kan akseptere av feilvurderinger.»

– Maktbruken tiltalte utsatte Simensen for, var omfattende, uhjemlet og kom som et resultat av en situasjon som tiltalte skapte selv, sa Storeng.

Politibetjentens forsvarer mener han må frikjennes, og at han gjorde jobben sin.

Aktor Marit Storeng mener politibetjenten bør straffes for grov vold.

En overvåkningsvideo viser voldsepisoden fra oktober i fjor.

Videoen viser hvordan politibetjenten legger Kevin Simensen i bakken. Deretter slår han ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen.

I tillegg slo politibetjenten Simensen og Kristian Pablo Teigen med batong. Teigen er også fornærmet i denne saken.

Politibetjenten mente han ikke hadde noe annet valg enn å slå Kevin Simensen, siden han opplevde Simensen som aggressiv.

– Det var for voldsomt for at jeg klarte å håndtere. Jeg oppfatter det som at vi mister kontroll, og jeg må begynne å slå. Jeg opplever at han ønsker å skade oss, sa politibetjenten.

Les også: Aktor mener politibetjenten bør straffes for grov vold – forsvarer mener han må frifinnes

I tillegg hadde en vekter, som kastet Simonsen, Kristian Pablo Teigen og Marius Stormo ut av et utested tidligere på kvelden, sagt til politiet at han hadde blitt drapstruet.

Da politibetjenten tok tak i armen til Simensen for å føre ham ut av situasjonen, rev Simensen seg ut av grepet.

Simensen fortalte at han ikke visste at det var en politibetjent som tok tak i ham, og at det var derfor han rev armen til seg.

– Jeg forsto aldri at det var en pågripelse. Jeg oppfattet bare at jeg ble slengt i bakken. Jeg prøvde bare å komme meg unna volden, sa Simensen.

Les også: Advokat-leder reagerer på håndteringen av politivoldsaken på Kongsberg

LES MER:

Comments

http://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations