Ordføreren i Andøy kommune innrømmer at de har et dårlig opplegg for eldre med behov for sykehjem

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Svigerfaren til Rachel Susann Jacobsen har ventet på en sykehjemsplass i over 100 dager. Ordføreren i Andøy innrømmer at de har sviktet.

Ordføreren i Andøy kommune innrømmer at de har et dårlig opplegg for eldre med behov for sykehjem

Svigerfaren til Rachel Susann Jacobsen har ventet på en sykehjemsplass i over 100 dager. Ordføreren i Andøy innrømmer at de har sviktet.

ENKELT: Svigerfaren til Rachel Susann Jacobsen har ligget på vent her, på Nordlandssykehuset på Stokmarknes, i over 100 dager i påvente av en sykehjemsplass.

Send e-post til Journalist

Petter Strøm
Journalist

Publisert 16.05.2024, kl. 10.17

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Han har det jo ikke godt. Han sitter i et sterilt rom, og der har han sittet i 117 dager og ventet, forteller Rachel Susann Jacobsen.

Lørdag var hun med i «Helgemorgen», hvor hun fortalte om sin svigerfar på 85 år.

I januar ble han innlagt på Nordlandssykehuset på Stokmarknes. Etter noen dager var han ferdigbehandlet, men Andøy kommune hadde ikke sykehjemsplass til han.

Dermed har 85-åringen blitt værende på sykehuset i mer enn fire måneder.

– Vi syns jo det er veldig trist, men det er jo ikke et enestående tilfelle, sier Jacobsen.

KREVENDE: Rachel Susann Jacobsen er oppgitt over situasjonen til sin 85 år gamle svigerfar.

Og det stemmer. Andøy kommune har rundt 4.500 innbyggere. Samtidig har de like mange utskrivingsklare pasienter som tar opp senger på sykehuset som Bodø, en kommune med over 50.000 innbyggere.

– Det er en sammensatt utfordring, sier ordførere Kjell-Arne Johansen (Ap).

– Først og fremst er det uhyre trist at våre innbyggere blir nødt til å ligge på sykehuset så lenge. Grunnen til at vi har kommet i den situasjonen, er at det har vært gjort noen prioriteringer som ikke har vært helt gunstige, forklarer han videre.

VAKKERT: Andøy er en liten kommune med drøye 4.500 innbyggere.

For noen år siden valgte kommunen å redusere hjemmetjenesten og heller satse på omsorgsboliger og sykehjem. På grunn av endringer i finansieringen av eldreomsorgen måtte kommunen prioritere å bygge sykehjem først.

I den prosessen ble det bestemt å redusere antall sykehjemsplasser. Samtidig ble omsorgsboligene utsatt.

– Når vi har de på plass vil vi få 24 nye sengeplasser, men det er først om to år. Det hjelper dessverre ikke dem som sitter og venter i dag, sier Johansen.

Dermed blir pasienter som svigerfaren til Rachel Susann Jacobsen liggende på sykehuset. Noe som ifølge Sjur Lehmann, direktør i Helsetilsynet, er en stor utfordring flere steder.

INNRØMMER SVIKT: Ordfører i Andøy, Kjell-Arne Johansen, innrømmer at Andøy kommune ikke har et godt nok tilbud til de eldre med behov for hjelp.

Norske kommuner bruker store summer på utskrivningsklare pasienter hvert år. Prisen per døgn er 5.745 kroner.

De siste årene har den største andelen blitt skrevet ut etter et par døgn, men det er fortsatt en del som blir liggende lenger enn som så, viser tall fra Helsedirektoratet.

Helsetilsynet har nylig sett på behandlingen denne typer pasienter får. Og direktør i tilsynet, Sjur Lehmann er bekymret.

– Personalet på sykehusene kan oppfatte dette som ferdigbehandlede pasienter. Dermed blir ikke oppfølgingen den samme. Det kan for eksempel være at man hopper over visitt en dag fordi man tenker at pasienten nå er ferdig og bare venter på å komme hjem, sier han.

Les også «Friske» pasienter fyller opp norske sykehus

Les også Utskrivningsklare pasienter koster UNN flere hundre millioner

– I tillegg har ikke sykehusene den samme kompetansen og kapasiteten til å ta seg av denne pasientgruppen over lang tid slik som sykehjem og hjemmetjenesten har. Det handler om å ha personale som ser pasienten over tid. Det dreier seg om å følge opp ernæring og aktivisering.

Lehmann mener også at slike pasienter går ut over sykehusenes oppgaver.

– Sykehus skal ta unna akutte pasienter. I tillegg har de også planlagte programmer for helsehjelp som skal gis. At senger blir stående opptatt på denne måten har klare konsekvenser for måten sykehusene kan drives på, sier han.

For mange utskrivingsklare pasienter går også ut over sykehusenes rolle i beredskapen.

– Noen ganger kan det være nødvendig for et sykehus å ha en del senger som skal gjøres tilgjengelig på kort varsel. Pleietrengende pasienter på vent kan gå ut over den funksjonen.

I tillegg er mange av pasientene som ligger og venter på et sykehus langt borte fra familien sin.

BEKYMRET: Sjur Lehmann, direktør i Helsetilsynet forteller at det er en del utfordringer med utskrivingsklare pasienter som ligger på vent.

Rachel Susann Jacobsen og hennes familie må for eksempel kjøre i to timer for å få besøke svigerfar.

– Vi får det til så ofte vi kan, men det blir aldri ofte nok. Men om det hadde vært to eller fire timer til en sykehjemsplass, så hadde det vært bedre. For det hadde jo vært et sykehjem, ikke et sykehus. Ikke et sterilt rom.

– Hvordan er det som pårørende å vite at rommet og senga til svigerfar kunne ha vært brukt til pasienter i spesialisthelsetjenesten?

– Det gir oss ordentlig dårlig samvittighet. Vi hadde jo tatt han med hjem hvis vi kunne ta han med hjem.

ANONYM: Av hensyn til svigerfaren ønsker ikke familien å presentere han med navn og bilde i artikkelen.

Nå satser Andøy kommune på å bygge opp hjemmetjenesten igjen. De prøver også å få på plass bedre digitale løsninger for oppfølging av brukerne i hjemmetjenesten.

– På det digitale er vi per i dag på et steinaldernivå, sier ordfører Kjell-Arne Johansen.

 

Les også Denne «kvinnen» sparer sykehuset for mange stillinger

Han leker også med tanken om å få på plass et samarbeid med nabokommunene i Vesterålen. Han vil se på muligheten for et felles tilbud for å kunne ta hånd om utskrivingsklare pasienter for å avlaste sykehuset.

I mellomtiden venter Rachel Susann Jacobsen og hennes familie tålmodig.

– Vi håper svigerfar kan få seg en plass der han kan være og ha ro i hverdagen sin mens han ennå har dager igjen.

Se Helgemorgen der utskrivingsklare pasienter var et tema.

LES MER:

Comments

http://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations