Krever oppgjør med frynsegoder: – Må gå på NAV som alle andre - Stortingspolitikere

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Tirsdag er fristen for å levere høringssvar for rapporten om stortings-godene. Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener partiene på Stortinget bør ta innspillene på alvor.

Krever oppgjør med frynsegoder: – Må gå på NAV som alle andre

Tirsdag er fristen for å levere høringssvar for rapporten om stortings-godene. Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener partiene på Stortinget bør ta innspillene på alvor.

Rapporten om stortingsrepresentantenes økonomiske goder som ble lagt frem tirsdag 31. januar er nå på høring.

I AAP-aksjonenAAP-aksjonenAAP-aksjonen er en ideell organisasjon som har som kortsiktig mål å sikre de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd.(aap-aksjonen.no) sitt høringssvarhøringssvarHøring er en type ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker i offentlig forvaltning og i politiske organer som Stortinget eller kommunestyrer. (snl.no) , som VG har fått innsyn i, går de blant annet inn for å fjerne hele etterlønnsordningen for stortingsrepresentanter.

– Vanlig oppsigelsestid for endt arbeid er tre måneder. Klarer ikke en stortingspolitiker å få seg nytt arbeid på denne tiden, burde de gå på NAV som alle andre arbeidssøkende, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen, til VG mandag.

I dag er ordningen slik at avgåtte stortingsrepresentanter har mulighet til å få utbetalt to tredels lønn opptil tolv måneder etter at de har mistet plassen på Stortinget.

– Loven burde være lik for alle. Om stortingspolitikere syns dagpenger er for lite til å leve av, får de heller øke disse satsene, legger Thoresen til.

Moxnes sier at Rødt støtter AAP-aksjonen sitt innspill om å fjerne etterlønnsordningen:

– Rødt vil avskaffe etterlønnen, noe mindretallet i utvalget også går inn for. Jeg kan ærlig talt ikke forstå hvordan andre partier kan forsvare denne særordningen, forteller partileder Bjørnar Moxnes.

AAP-aksjonen argumenterer også for at volumet av frynsegoder frynsegoder Frynsegode er en fordel arbeidstakere mottar i tillegg til lønn, men ikke i kontante penger. Eksempler på frynsegoder er såkalt fri bil, telefon, hjemme-PC, internettilgang, avis, lunch, syke- og pensjonsforsikringer, bolig, barnehage, treningstid og -muligheter i arbeidstiden, aksjer og opsjoner, forslagspremie samt ekstra fridager eller ferie. (Wikipedia)har blitt altfor høyt, og at det må være full åpenhet om hvilke representanter som benytter hvilke ordninger.

– Når vi ser på alt det de har i sum av velferdstjenester, med for eksempel gratis parkering, subsidiert kantine, prioritert barnehageplass og trimrom for å nevne noe, blir det veldig mye til sammen, sier Thoresen.

– Vi håper nå at politikerne tar til fornuft, og ser uretten som blir begått, sier hun.

I Stiftelsen RettferdStiftelsen RettferdStiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, for deres rettigheter, menneskeverd, uansett bakgrunn. (rettferdnorge.no) sitt høringssvar argumenterer organisasjonen for at det er viktig å ikke skape for lang avstand mellom stortingspolitikere og velgere.

– Det skal være attraktivt å søke seg til et stortingsverv. Blir ordningene for gode, kan dette derimot føre til politikerforakt. Dette må man ha i mente når man utformer disse ordningene, sier Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd.

Bjørnar Moxnes opplyser til VG at Rødt stiller seg bak høringsinnspillene til AAP-aksjonen og Stiftelsen Rettferd om stortingsrepresentantenes godtgjørelser.

– Rødt skal jobbe for å få gjennomslag for dette når Stortinget skal behandle representantordningene før sommeren, sier Moxnes til VG tirsdag.

Moxnes sier han er glad for høringsinnspillene.

– Det er flott at disse organisasjonene, som har kontakt med mange som sliter i møte med velferdsstaten, melder seg på debatten. Jeg har stor tro på at det hjelper oss i riktig retning. Normalt behandler stortingsrepresentantene sine egne ordninger, forteller Moxnes.

Tirsdag 31. januar la det eksterne utvalget som har gått gjennom stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger frem sin endelige rapport.

Bjørnar Moxnes reagerte på rapporten, og sa at de siste års medieavsløringer av misbruk av reiseregninger og pendlerboliger viser behovet for mer åpenhet.

Utvalgets delrapport kom i fjor og anbefalte en rekke innstramninger i regelverket.

SE NÅ: Reporter Espen Moe Breivik tok saken i egne hender ved å teste en av politikergodene:

LES MER:

Comments

http://lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations